Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

Als regio hand in hand!

Wij hebben als Noorderlingen wel eens de neiging om te zeggen ‘We hebben het één keer gezegd en dus dat is voldoende’, maar dat is natuurlijk niet zo”, aldus fractievoorzitter Leendert van der Laan tijdens het debat op 21 september. 

Foto Desiré Kranenburg

Het debat gaat over de gemeentelijke lobby met betrekking tot ruimte en mobiliteit, waarbij voornamelijk de vraag is: Staat Groningen wel sterk genoeg in haar lobby-schoenen? 

De Partij voor het Noorden stelt namelijk van niet. 

Het College is zelf best trots over wat zij zoal bereiken: miljoenen aan bijdragen van het Rijk, gezamenlijke afspraken met andere regio's en afspraken over de Lelylijn en het Deltaplan. Toch moet alles wel in het juiste perspectief gezien worden, want we zijn namelijk in directe competitie met de rest van Nederland. Dan zie je toch dat het Noorden er bekaaid vanaf komt. “Want waar vechten we tegen? 

Foto: Desiré Kranenburg

We vechten tegen Brabant, we vechten tegen de Randstad. Zij hebben allemaal hun eigen belangen. Het dan alleen indienen van mooie plannen is niet voldoende”, aldus Leendert.

Het is niet de eerste keer dat hij zich negatief uitspreekt over het lobby-apparaat van het Noorden. Samen met fractievoorzitter Dries Zwart van de Statenfractie sprak hij zich in 2021 al uit: “De fondsen die zijn voortgekomen uit het afbreken van het traject Zuiderzeelijn heeft de provincie lang zoet gehouden. Maar de fiasco’s rondom de Ring Zuid, de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal, de Wunderline en de N33 maken klinkklaar duidelijk dat er geen reële successen geboekt zijn in de laatste vijf jaar.”

Die strijd tegen het Rijk voor een gelijke behandeling is voor de Partij voor het Noorden geen onbekend onderwerp. Immers leent de partij haar bestaansrecht aan deze strijd. Voor Leendert was dit ook reden om zich tijdens het debat nogmaals fel op te stellen: "We moeten dat in gezamenlijkheid doen, binnen het hele Noorden! Wat de Partij voor het Noorden betreft mag daar wel wat passie en vechtlust in terugkomen!” 

Ook vandaag geldt, net zoals twintig jaar geleden: het Noorden moet vooral voor zichzelf opkomen!