Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

Opheldering over plannen voor Windpark tussen Groninger dorpen

Groningen, 6 september 2023 - De mogelijke komst van een windpark in de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post heeft de aandacht getrokken van de Groninger Gemeenteraad. De plannen, naar verluidt geïnitieerd door Pure Energie, een windenergiebedrijf uit Enschede, hebben tot zorgen en vragen geleid binnen de raad en onder de omwonenden. De Partij vóór het Noorden neemt het voortouw.

Het Dagblad van het Noorden onthulde recentelijk dat Pure Energie in gesprek is met grondeigenaren in de genoemde driehoek over de mogelijkheid om grond beschikbaar te stellen voor de bouw van een windpark. Hoewel het aantal turbines nog niet definitief is bevestigd, suggereren provinciale windparkplannen voor Roodehaan en Stainkoel’n dat het om zes turbines zou kunnen gaan. Deze plannen zijn momenteel echter bevroren vanwege niet nageleefde milieunormen.

De plannen voor het windpark worden momenteel niet breed gesteund in de gemeenteraad. De Partij vóór het Noorden stelde vragen aan het college over de mogelijke plannen van Pure Energie.

Bezorgdheid over gezondheid en geluidsoverlast

De Partij vóór het Noorden uitte bezorgdheid over mogelijke gezondheidseffecten en geluidsoverlast als gevolg van de geplande windmolens. Fractievoorzitter Leendert van der Laan benadrukte de noodzaak van een voorlopig onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de omgeving en het milieu. Hij merkte op: "Het vertrouwen in de overheid in het aardbevingsgebied is zeer laag. De komst van een windpark draagt niet bij aan het herstellen van dit vertrouwen."

Gemeente sluit commercieel windpark uit, maar niet publieke windmolens

De gemeente heeft intussen gereageerd op de plannen van Pure Energie. Wethouder Philip Broeksma van Energie benadrukte dat de gemeente geen commercieel windpark wil in de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post. Hij onderstreepte echter dat de plaatsing van publieke windmolens in dit gebied niet wordt uitgesloten.

Broeksma liet weten dat de gemeente niet op de hoogte was van het initiatief van Pure Energie en dat het niet past binnen de visie van de gemeente en de provincie. Hij zei: "Lokaal eigenaarschap is voor ons belangrijk, zowel bij wind- als zonne-energie." Desalniettemin zal de gemeente haar routekaart voor windenergie actualiseren om te beoordelen of het gebied bij Ten Boer geschikt kan zijn voor windmolens in de toekomst.

Voor Van der Laan was dit niet voldoende en vroeg daarom om verduidelijking met de vraag of 'er eventueel toch windmolens kunnen komen?' Wethouder Broeksma antwoordde dat dit afhangt van de verdere besprekingen over de routekaart en dat geen gebieden bij voorbaat worden uitgesloten.

Alles is dus nog mogelijk.