Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

OLDAMBT STELT MILJOENEn BESCHIKBAAR Om 'rotte kies' TE TREKKEN

Politiek Oldambt stelt 3,3 miljoen euro beschikbaar voor de voorbereiding en uiteindelijke sloop van het voormalig St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Op die locatie moeten in de toekomst winkels en 121 woningen komen. Het ziekenhuis staat al jaren leeg en is voor inwoners en bezoekers van Winschoten een doorn in het oog geworden.

‘Rotte kies’

Het voormalige St. Lucas Ziekenhuis staat in het centrum van Winschoten, maar het pand staat er verloren bij. Meerdere ramen zijn ingegooid, jongeren hebben binnen huisgehouden en brandjes gesticht en overal om het pand staan hekken. Zo triest als de situatie nu is, zo groots zijn de plannen die de gemeente met de ziekenhuislocatie heeft.
Maar daar is geld voor nodig. Oldambt heeft al 6,6 miljoen euro binnengehengeld aan subsidies. Een deel daarvan wordt gebruikt voor de sloop van het ziekenhuis, een ander deel voor de ontwikkelingen om en op het terrein. Maar Oldambt denkt nog 3,3 miljoen euro tekort te komen.
Onder andere de VVD en Partij voor het Noorden (PvhN) zijn vóór het beschikbaar stellen van de miljoenen. De VVD: ‘De enige oplossing is de sloopkogel. Het is veel geld, maar dan zijn we wel van dat ellendige ding af.’ De PvhN over de sloop: ‘Liever gisteren dan vandaag. Het wordt zeker een aanwinst voor het winkelgebied.’

Is 3,3 miljoen voldoende?

Toch wilde die partij, voordat zij definitief ‘ja’ zei tegen het beschikbaar stellen van het geld, wel een toezegging van wethouder Erich Wünker: ‘Kan de wethouder met de hand op het hart zeggen dat die 3,3 miljoen euro toereikend is?’
Wünker op die vraag: ‘Die 3,3 miljoen euro is ruim begroot. Maar tegelijkertijd: ten aanzien van de ontwikkeling in de markt weten wij niet of het voldoende is.’ Hij belooft daarom dat hij de gemeenteraad op regelmatige basis op de hoogte houdt van de voortgang en kosten. Dat was voldoende om een meerderheid van de raad vóór te laten stemmen.

Trekken aan kortste eind

Er zijn ook partijen die minder enthousiast zijn. Zij zien weliswaar in dat het ziekenhuis er (zo goed als) verloren bij staat, maar vinden 3,3 miljoen euro naar eigen zeggen wel erg veel geld voor dit project.
GroenLinks en Oldambt Aktief zien liever dat eerst wordt onderzocht of het pand kan blijven staan, en dat wellicht alleen de binnenkant hoeft te worden vernieuwd. Dat zou aanzienlijk schelen in de kosten, maar daar kregen zij de handen niet voor op elkaar. Die twee partijen stemden tegen het voorstel.