Onderwijs, sport en cultuur

Praesent condimentum est scelerisque fermentum hendrerit. Integer ultricies sem sed velit auctor at gravida nisi pellentesque. Suspendisse ornare augue at est venenatis faucibus. Sed vestibulum ex eu magna laoreet sit amet euismod odio euismod. Pellentesque eu nulla posuere imperdiet turpis ut fringilla magna.

Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van ons onderwijs. De afgelopen 4 jaar hebben we goede stappen gezet en ligt er een plan voor nieuwe huisvesting voor het basisonderwijs tot 2040. We doen dit in combinatie met het ontwikkelen van Omnisportparken (parken waar meerdere clubs op kunnen sporten). Veel is goed te combineren en daar willen we de komende jaren volop op inzetten. Er moeten de komende jaren vanuit dit huisvestingsplan initiatieven komen voor gecombineerde (brede) scholen, met name in Winschoten. Daar zijn veel schoolgebouwen tegelijkertijd aan vervanging toe. 


De Partij voor het Noorden wil dat opleidingen aansluiten bij werkgelegenheid in onze gemeente. Ook wil de Partij voor het Noorden dat milieu-en natuureducatie samen met bedrijven wordt opgepakt. Dit is een mooi voorbeeld van bedrijven die investeren in maatschappelijke doelen. De Partij voor het Noorden wil ook de komende 4 jaar het buitengewoon onderwijs behouden binnen de gemeente. Kwetsbare kinderen moeten een veilige plek hebben. Het voortgezet onderwijs moeten we de komende jaren minimaal behouden en daar waar mogelijk clusteren.

 

Sport

Oldambt kent veel sportclubs en sporthistorie. Sport en beweging is belangrijk voor jong en oud. Het houdt je fit en gezond. Maar ook de club waar je sport moet fit en gezond zijn. Wij willen op enkele plekken in Oldambt Omni-parken realiseren waar verschillende sportclubs samen gebruik van kunnen maken. We willen een toekomstbestendig sportklimaat in Oldambt. Zonder verlies van identiteit van de clubs. De Partij voor het Noorden wil meewerken aan het realiseren van gratis toegankelijke beweegparken-en pleinen, waar onbeperkt en ongeremd gebruik van gemaakt kan worden door iedereen die dat wil.

Door als gemeente te faciliteren in sport en spel houden we jong en oud gezond. Mensen doen dan minder snel een beroep op sociale voorzieningen omdat ze gezonder blijven.

De Partij voor het Noorden zou in de komende periode ook graag een fonds realiseren voor Oldambtster sporttalenten.

 

Cultuur

Cultuur is de smeerolie van onze samenleving. Cultuur verbindt! De Partij voor het Noorden wil cultuur blijven ondersteunen en faciliteren in Oldambt. Oldambt kent een rijk cultureel leven. Dat varieert van ons cultuurhuis de Klinker tot allerlei cultuurclubs in onze gemeente. Daarom moet ook na de coronaperiode aan de cultuursector in Oldambt een sterke impuls worden gegeven. Nieuwe plannen en ideeën vanuit de cultuursector moeten we ondersteunen om ze gezond te houden. Wanneer de ‘Halte Democratie’ weer vrijkomt zou dit volgens de Partij voor het Noorden wel eens een ideale plek kunnen zijn voor een museum voor de geschiedenis van Oldambt.