Terug naar Onze mensen In de gemeente groningen

Jan Alix Uitham

Fractielid

Jan Alix Uitham is lid van de steunfractie van de fractie Groningen en tevens bestuurslid van de Partij voor het Noorden. Jan Alix is geboren en getogen in de stad Groningen en nu woonachtig Thesinge, een van de dorpen van de gemeente Groningen. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen waarvan 2 studerend aan de RUG en 1 naar de middelbare school in “de stad” gaat. Jan Alix heeft een opleiding als civiel ingenieur en heeft veel ervaring opgedaan de landelijke en het internationale bedrijfsleven. Jan Alix is lid geworden van de Partij voor het Noorden omdat hij vindt dat de inwoners van Groningen tekort wordt gedaan in het speelveld van politiek, economie, sport, recreatie en cultuur en in het bijzonder natuurlijk het oplossen van de aardbevingsproblematiek. Hij wil zich inzetten om hier samen vanuit een sterke Partij voor het Noorden, die onafhankelijk is van de landelijke politiek, hier iets aan te doen. 

De stad Groningen biedt veel kansen voor jongeren om een goede opleiding te volgen. Deze goed opgeleide jonge mensen zouden in het Noorden een baan moeten kunnen vinden, zodat zij hier kunnen blijven wonen, werken en leven.  Zo kunnen ook beter onze voorzieningen op peil gehouden worden. Met een goed vestigingsklimaat, goede weg-, trein-, vaar- en luchtverbindingen zullen we in staat moeten zijn om hoogwaardige banen te creëren in de maakindustrie, dienstverlening en bij toeleveranciers, natuurlijk met een focus op circulaire en duurzame ontwikkelingen en behoud van ons karakteristiek landschap. We hebben in het Noorden alle ingrediënten in huis. Nu de steun van de landelijke politiek nog! Jan Alix zal zich met een sterke Partij voor het Noorden in inzetten om dit te bereiken.