Terug naar Van de wethouder

Geef jongeren de aandacht die ze verdienen

.

jongeren

Één van de taakvelden (portefeuilles ) waar ik als wethouder mee bezig ben is jongeren. Jongeren in de breedste zin van het woord. Het gaat dan om onderwijs, kinderopvang, Jeugdhulp, bibliotheekwerk, jongerenwerk, preventie en veiligheid (samen met de burgemeester) Graag vertel ik de komende tijd iets hierover.

Jeugdhulp
In de Jeugdhulp gaat veel geld om. Maar de vraag naar hulp is dan ook enorm. In Oldambt hebben we de afgelopen 2 jaar grote stappen gemaakt met de Jeugdhulp. Jongeren worden niet automatisch doorverwezen naar de specialistische zorg maar aan de voorkant ( het voorliggend veld) wordt gekeken wat de echte hulpvraag is en hoe we praktisch kunnen helpen. Maar wat is dat zogenaamde ‘voorliggend veld’ precies?

Hulp aan de voorkant
Jongeren werden voorheen te snel doorverwezen naar specialistische Jeugdhulp. Met het zogenaamde ‘voorliggend veld’ proberen we jongeren met problemen laagdrempelig en aan de voorkant te helpen. Dat voorkomt vaak zware zorgtrajecten waar veel geld mee gemoeid is maar waarmee jongeren ook niet altijd mee geholpen zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld in dat voorliggend veld bij elke huisarts in Oldambt een praktijkondersteuner aangesteld die meer tijd heeft voor jongeren met vragen en klachten. Daarnaast is er ingezet op maatschappelijke werkers op het voortgezet onderwijs. En kunnen gezinnen gebruik maken van een gezinscoach of gezinsondersteuner van Sociaal Werk Oldambt. Waarbij aandacht is voor bijvoorbeeld opvoedvaardigheden, schuldenproblematiek of het brengen van meer structuur aan de dag. De bedoeling is om hiermee rust, reinheid en regelmaat te creëren waardoor kinderen beter gaan functioneren en zij geen gebruik hoeven te maken van specialistische jeugdhulp. Voor het voorliggend veld is geen ’toegangsbewijs’ (indicatie) nodig en kunnen gezinnen / jeugdigen zichzelf aanmelden.

En laat één ding duidelijk zijn, jongeren met zwaardere problematiek krijgen vanzelfsprekend specialistische hulp.

Zo hebben we in 2022 met deze nieuwe manier van werken 120 jongeren geholpen met hulp aan de voorkant. Gewoon door ze de aandacht (hulp) te geven die ze verdienen.

Jurrie Nieboer (wethouder Jeugd en Onderwijs)