Bestuur, dienstverlening en financiën

Donec quis sapien sodales tincidunt risus quis euismod nunc. Pellentesque eu nulla posuere imperdiet turpis ut fringilla magna. Nam non est porttitor maximus leo vitae gravida dui. Integer ultricies sem sed velit auctor at gravida nisi pellentesque. Donec quis sapien sodales tincidunt risus quis euismod nunc.

Bestuur, Dienstverlening
en Financiën

Bestuur

Van het gemeentebestuur en onze ambtenaren verwachten wij een servicegerichte houding naar de inwoners van Oldambt. De afstand moet minimaal zijn. Benaderbare wethouders en raadsleden die weten wat er leeft in Oldambt. Een gemeentebestuur met een duidelijke visie op Oldambt en haar rol in Oost-Groningen.  Samen met de andere Oost-Groninger gemeenten willen we de grote uitdagingen in ons gebied aanpakken. Werkgelegenheid, bouwen, onderwijs, algemene ontwikkeling, jongerenproblematiek en gezondheid zijn daar voorbeelden van.

De Partij voor het Noorden wil dat Oldambt zich blijft profileren als ‘experimenteer-gemeente’. We moeten koploper worden door vernieuwende experimenten toe te staan. Met duidelijke afsprakenkaders over o.a. werken naast de bijstand, welstandsvrij bouwen, onderwijs, milieu, energie, midden- en kleinbedrijf (MKB) en tal van andere zaken.


Dienstverlening 

De gemeente is er voor de inwoners! De gemeentelijke website moet duidelijker en gemakkelijker in gebruik zijn. De dienstverlening is de laatste jaren beter geworden, maar het kan nog beter. Een eenvoudig benaderbare gemeente die actief meedenkt in mogelijkheden en betrokkenen ook daadwerkelijk betrekt. Een gemeente die klantgericht klachten afhandelt en een terugkoppeling doet naar de inwoners. Ook als zaken langer duren dan gewenst of niet kunnen. Nee is ook een antwoord. Ook willen wij nog steeds dat vergunningen en grote plannen tevens via regionale gedrukte media worden gepubliceerd. 

Inwonersinitiatieven zijn belangrijk. Vooral ook omdat de gemeente immers niet alles meer kan doen. Wij willen dat de gemeente Oldambt zich blijft inspannen om goede initiatieven te ondersteunen. Dat kan alleen door goed samen te werken. De Partij voor het Noorden is trots op het wijkgericht werken en de gebieds-regisseurs. Zij zijn de schakel tussen onze inwoners, de wijkplatforms, de dorpsbelangenverenigingen en de gemeente.

 

Financiën

Vier jaar geleden stond onze gemeente op het randje van faillissement. Nadat 7 partijen in de raad samen verantwoordelijkheid hebben genomen hebben we dit kunnen afwenden. Daarvoor hebben we veel (te veel) moeten bezuinigen. Maar als we ‘de sleutel hadden ingeleverd bij de Provincie’ hadden we ook moeten bezuinigen. Wel met dit verschil dat we nu zelf konden kiezen waarop. Dat noemt de Partij voor het Noorden verantwoordelijkheid nemen.


De begroting van de gemeente moet op orde zijn. Het Rijk schuift nog steeds te veel en te gemakkelijk zaken op het bordje van de gemeenten. Dat heeft grote financiële gevolgen waardoor er steeds minder geld vrij te besteden blijft. De Partij voor het Noorden wil dat het huishoudboekje van de gemeente klopt. Er moet, nu we weer licht aan het eind van de tunnel zien, een duidelijk plan zijn hoe we in de toekomst investeren in mensen en stenen.


Nationaal Programma Groningen/RegioDeal

Met het NPG geld ( Nationaal Programma Groningen) en de RegioDeal, geld dat we vanuit het Rijk wel krijgen, kunnen we op het gebied van o.a. jongeren, toerisme, werkgelegenheid, leefbaarheid en welzijn een visie en plan maken waar onze en de komende generatie op voort kunnen borduren.