Betekenis van ons logo

Praesent condimentum est scelerisque fermentum hendrerit. Curabitur at ligula vel odio fermentum varius. Donec quis sapien sodales tincidunt risus quis euismod nunc. Integer in dui at metus finibus ultrices. Phasellus a sapien ornare interdum ante quis molestie urna.

Onze ijsvogel

Waarom hebben we een ijsvogel in ons logo? 

1.De vogel in ons logo is de Alcedo atthis taprobana 
De Nederlandse naam IJsvogel heeft waarschijnlijk niets met ijs te maken maar met het Duitse woord Eisenvogel. Dat heeft dus met ijzer te maken. Dat komt wellicht door zijn metaalachtige blauwe kleur van zijn veren.
De ijsvogel straalt daarmee kracht uit. Dat is ook het kenmerk van de Partij vóór het Noorden. Wij willen op eigen kracht het Noorden sterk maken. De afhankelijkheid van de Randstad en de Haagse arrogantie in het beleid voor het Noorden heeft immers lang genoeg geduurd.

2.Het geluid van de ijsvogel is divers; er kunnen diverse kwetterende schelle, kwelende en fluitende geluiden worden geproduceerd
Dit geeft ook de werkelijkheid van onze partij weer. Wij zijn een partij met echte mensen die in vele opzichten van elkaar verschillen en een eigen geluid laten horen. Dat is uitermate vruchtbaar om nieuwe ideeën te vormen die nuttig zijn voor het Noorden. Wij vinden elkaar omdat we echte noordelingen zijn die willen opkomen voor het gebied waar we leven en wonen.

3.De ijsvogel is over het algemeen een standvogel.
Dat is ook een eigenschap van de Partij vóór het Noorden. Wij blijven standvastig in onze politiek en trouw aan het noorden van Nederland.

4.De ijsvogel heeft een snelle, rechte vlucht, vaak vlak langs het wateroppervlak. Hij kan op deze manier snelheden bereiken van maximaal 80 kilometer per uur. De vleugelslag is snorrend, afgewisseld met een korte glijperiode. Hierdoor is er van een ijsvogel in vlucht zelden meer te zien dan een blauw-oranje flits.
Snel inspelen op actuele politieke thema’s hoort bij de Partij vóór het Noorden. Als (nu nog) kleine partij zie je ons steeds weer opduiken in de noordelijke politiek en op die plaatsen waar wat aan de hand is.

5.Het waterdichte en isolerende verenkleed van de ijsvogel bestaat uit korte, dichte veren die tot zes keer per dag gepoetst en gekamd worden. Dit kan per keer 15 tot 20 minuten duren. De ijsvogel kent een voor vogels unieke poetsbeweging: hij wrijft over zijn kruin met de binnenkant van zijn vleugel. Ook neemt de ijsvogel regelmatig een bad.
De Partij vóór het Noorden is voortdurend bezig aan het verbeteren van haar functioneren. Wij hechten aan een goed imago. En dat dit tot uitdrukking komt in een verzorgde website, nieuwsbrieven en goede inhoudelijke publicaties. Het bad van de interne discussie met de leden is verkwikkend.

6.De ijsvogel leeft vrijwel uitsluitend van vis. Bij het jagen op vis duikt de vogel met hoge snelheid bijna loodrecht op zijn prooi, waardoor hij het wateroppervlak kan doorbreken. Om deze snelheid te ontwikkelen slaat hij tijdens de duik kort met zijn vleugels. Op hoge snelheid kan hij tot een diepte van een meter duiken.
De Partij vóór het Noorden houdt van ‘gezonde voeding’ en is daarom net als de ijsvogel gezond. Werkgroepen binnen de partij werken aan de kwaliteit van onze bijdrage aan het politieke debat. Wij houden ervan om zonder veel omhaal van woorden –op de noordelijke manier- snel tot de kern te komen. ‘Nait soez’n’ zeggen de Groningers en dat vinden wij ook.

7. De ijsvogel leeft voornamelijk solitair, in het broedseizoen in paarverband. Een paartje heeft een eigen territoriumDe Partij vóór het Noorden is een onafhankelijke regionale partij die opkomt voor het territorium het Noorden. De partij is de enige partij die voor het Noorden als geheel opkomt. Toch wil ze nadrukkelijk samenwerken met andere onafhankelijke partijen die opkomen voor (delen van) het Noorden.

8.De belangrijkste hedendaagse door de mens veroorzaakte bedreiging van de ijsvogel is watervervuiling, waardoor prooidieren sterven en water vertroebelt. Ook het verdwijnen van beken en de normalisering van oevers, die worden strakgetrokken en versterkt met beton of stenen, leiden tot een lagere biodiversiteit en het verdwijnen van geschikte broedplaatsen.
De Partij vóór het Noorden constateert steeds weer dat het leefklimaat van het Noorden bedreigd wordt door ingrepen van buitenaf. De aardgaswinning, de eventuele opslag van radioactief afval, opslag van CO2 en het boren naar schaliegas, de komst van grote windmolenparken zijn voorbeelden van die bedreigingen. De Partij vóór het Noorden komt in het geweer tegen die bedreigingen.

9.Ook in de cultuur komen we de ijsvogel tegen. Door een Griekse sage werd een beeld van de ijsvogel als symbool van onvoorwaardelijke trouw gecreëerd dat tot in de 19e eeuw standhield. In de 17e eeuw veronderstelde de natuuronderzoeker Conrad Gesner dat het vrouwtje na de dood van het mannetje een compleet rouwproces doormaakte. Ook in China gold de ijsvogel als het symbool van huwelijkstrouw. Dat de ijsvogel werd afgebeeld op het laatste Nederlandse 10-guldenbiljet is wel een bewijs van haar trouw aan ons land.
De Partij vóór het Noorden is een betrouwbare partij. Trouw aan het Noorden en trouw aan de kiezer. Afspraken met andere partijen komen we na, verkiezingsbeloften doen we gestand.

10.In het bijgeloof speelt de ijsvogel vaak een belangrijke rol. Zo werden in het verleden binnen sommige culturen de veren en maag van de ijsvogel in talismans verwerkt als afweermiddel tegen blikseminslagen. Het hart van een ijsvogel werd soms als ketting gedragen om onheil af te wenden.
Aardbevingen, sluiting van bedrijven, krimpgebieden, basisscholen die verdwijnen uit de dorpen, het onheil van de participatiewet, stokoude kerken die bedreigd worden. Hoeveel blikseminslagen kan het Noorden aan? Stem daarom op 15 maart a.s. op de Partij vóór het Noorden. Voor en met de Groningers opkomen voor de belangen van onze mooie provincie!