Terug naar Partijbestuur

Matthijs Hekert

Secretaris
06 29 69 47 38
info@partijvoorhetnoorden.nl

Als secretaris van het bestuur draagt Matthijs zorg voor essentiële taken die de ruggengraat vormen van een soepel verlopende organisatie. Zijn verantwoordelijkheden omvatten het nauwkeurig notuleren van vergaderingen, het doelgericht agenderen van belangrijke kwesties, en het plannen op de lange termijn om de strategische koers van onze partij te waarborgen.

De diversiteit van Matthijs zijn vaardigheden komt tot uiting in zijn huidige werkzaamheden. Momenteel is hij bezig met het opzetten van de PvhN Denktank-commissie, een cruciaal orgaan dat diepgaand nadenkt over beleidsvraagstukken en ideeën genereert voor de toekomst. Daarnaast leidt hij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

In zijn dagelijkse leven is Matthijs actief als ZZP'er en als fractiemedewerker en fractiewoordvoerder namens de fractie Groningen in de gemeente Groningen. Daarmee is hij een van onze vertegenwoordigers. Bovendien is hij voorzitter van de OvhN (Onderzoeksgroep voor het Noorden), een lokale onderzoeksgroep die bijdraagt aan het vergaren van kennis en inzichten voor het welzijn van onze gemeenschap.

Matthijs zijn werkzaamheden gaan verder dan alleen bestuurstaken. Als oprichter van de 'fractie Groningen' heeft hij een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van ons politieke geluid op lokaal niveau. In de jaren 2021 en 2022 vervulde hij de rollen van kwartiermaker en campagneleider, wat resulteerde in het succesvol behalen van 2 zetels.