Een veilig Oldambt in alle opzichten

Suspendisse ornare augue at est venenatis faucibus. Suspendisse sit amet lacus vitae arcu ultrices malesuada vel non erat. Suspendisse vel nunc fermentum tempus eros sit amet ultricies nisi. Nam vel nunc tincidunt odio bibendum auctor. Sed vestibulum ex eu magna laoreet sit amet euismod odio euismod.

Een veilig Oldambt, in alle opzichten 

Verkeersveiligheid

Sinds de Partij voor het Noorden in 2009 in de raad zit hebben wij ons ingezet voor veiligheid. De verkeersveiligheid is nog steeds een heikel onderwerp in onze mooie gemeente. Feit is dat er te hard gereden wordt en dat dit een ergernis is. Helaas kan er niet op elke straat of weg verkeerscontrole staan. De politie heeft steeds minder mankracht en tijd om hierop te controleren. Daarom pleit de Partij voor het Noorden voor het aanstellen van meer Boa’s in onze gemeente.
De verkeersveiligheid bij de scholen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ouders en de scholen.  

De Partij voor het Noorden is van mening dat het gemeentelijk vervoersplan met spoed moet worden geactualiseerd, dit in samenwerking met de politie, verkeersbelangenorganisaties, wijken en dorpen en inwoners.

 

Veiligheid rond gestapelde mijnbouwschade

Oldambt en haar inwoners ondervinden ook de gevolgen van de gaswinning en de zoutwinning. Dat noemen we gestapelde mijnbouwschade. Dat varieert van een paar honderd euro tot zelfs enkele honderdduizenden euro’s. De afwikkeling van de schade verloopt oneerlijk en veel te traag. Daarop moeten we blijven hameren bij de Provincie en bij het Rijk. Behalve financieel doet dat ook op sociaal vlak veel met mensen. Het heeft een enorme invloed op de levens van deze mensen. 

De Partij voor het Noorden wil dan ook in haar programma aandacht vragen voor de vergoeding van schade die veroorzaakt wordt door de gestapelde mijnbouw; niet alleen door gas-, maar óók door zoutwinning. Dat is een complexe materie omdat er naar elkaar word gewezen en inwoners met schade zich in de steek gelaten voelen. Dit geldt overigens niet alleen voor woningen, maar ook voor veel boerderijen met schade.

Sociale en maatschappelijke veiligheid

De Partij voor het Noorden pleit ervoor dat we met zijn allen veilig en met een veilig gevoel in deze gemeente kunnen wonen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de veiligheid in het uitgaanscentrum; overlast, door drank- of drugsgebruik en lachgas kan niet getolereerd worden. De verkoop van lachgas-, soortgelijke en zwaardere drugs dient maximaal bestreden te worden, ook wanneer dit ten koste gaat van de lokale horeca-omzet. Maar voldoende verlichting op straat, in de bebouwde omgeving en daarbuiten met “slimme” verlichting. Het gebruik van bijvoorbeeld Buurt-WhatsApp willen we ondersteunen. De gemeente moet in Den Haag blijven hameren op ‘meer blauw op straat’. De politiezorg en daarmee de veiligheid in onze gehele provincie, is de laatste jaren uitgekleed uit het oogpunt van bezuiniging. 


Vandalisme 

Oldambt moet schoon en veilig zijn en iedereen die daar anders over denkt of naar handelt moet daarvan de (financiële) consequenties ondervinden. Bij vernielingen gaat er direct een rekening naar de vandalen of, indien minderjarig, naar de ouders waarbij de minderjarige vandalen zelf, ook consequenties van hun daden moeten ervaren. Vandalisme loopt de laatste jaren de spuigaten uit. Dit willen de Partij voor het Noorden ondersteunen door extra Boa’s aan te stellen.