Financiën

Praesent condimentum est scelerisque fermentum hendrerit. Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem. Suspendisse ornare augue at est venenatis faucibus. Curabitur at ligula vel odio fermentum varius. Curabitur at ligula vel odio fermentum varius.

Financiën.

De gemeente Groningen heeft nooit uitgeblonken in financiële robuustheid. Reserves zijn opgedroogd of opgelost met slimme financiële constructies. Financiële indicatoren van de gemeente Groningen zoals solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn veel te laag. Afgelopen jaren heeft de gemeente dat opgelost met lastenverhogingen voor huizenbezitters en autobezitters.


Dit leidde tot hogere lasten voor het parkeren. Met een begroting van 1,1 miljard euro lukt het nauwelijks om zelfstandig investeringen te doen zonder aan te kloppen bij het Rijk, de Provincie of Europa of een bank. Het is vaak het ene gat vullen met het andere gat. Ook staat Groningen in Nederland bovenaan lijstjes als het gaat om de hoogte van onroerendzaakbelasting voor particulieren en bedrijven, rioolbelasting en verontreinigingsheffing. Afgelopen Collegeperiode hebben Collegepartijen GroenLinks, PVDA, D66 en ChristenUnie de lokale lasten vrijwel ieder jaar fors verhoogd.


Eigen bezuinigingsdoelstellingen worden vrijwel structureel niet gehaald. Een duur en groot ambtenarenapparaat dragen ook niet bij om efficiënt te werken als gemeente. Ook het begeleiden van mensen uit de bijstand naar regulier werk laat nauwelijks resultaten zien en drukken op de gemeentelijke begroting. Overigens staat de Partij voor het Noorden wel achter een ruimhartig en eerlijk armoedebeleid. De lokale lastenstijging levert vooral voor woningeigenaren extra kosten op, waardoor het wonen met name in de stad Groningen maar ook in de dorpen steeds duurder wordt.