Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

PVHN pleit voor behoud historisch deel                                    St. Lucas ziekenhuis

In het kader van de centrumontwikkeling Oldambt en ook als vóór-oriëntatie bracht de raadsfractie van de Partij voor het Noorden onlangs een bezoek aan het voormalige Winschoter Sint Lucas ziekenhuis en de renovatiewerkzaamheden van de vroegere zusterflat.

Partij voor het Noorden pleit voor behoud historisch deel St. Lucas ziekenhuis

Deze laatste werd van de sloop gered en wordt nu uitvoerig gerenoveerd tot een flink aantal prachtige appartementen. Een mooie aanwinst voor de Oldambtster woonmarkt en behoud van een beslist markante eyecatcher. Heel anders is het gesteld met het uitzicht; de beschamende bouwvallen van de voormalige Blaauw-locatie aan de Stikkerlaan en de mistroostige aanblik van het voormalige Sint Lucasziekenhuis. Raadslid Mark Kalse; “Over de Blaauw-locatie wordt al járen onderhandeld met de eigenaar, zonder werkelijk uitzicht op succes voor zover ik weet. Hoe lang kunnen en willen we daar nog op wachten of zijn er andere stappen of gangen mogelijk?”

Anders staat het met het voormalige ziekenhuis; daar zijn diverse plannen, ideeën en mogelijkheden voor verzameld waaruit een ambitie is geformuleerd en uitgewerkt die zeer binnenkort met een aantal concrete voorstellen en voorkeuren aan de gemeenteraad en inwoners worden voorgelegd. 

De PvhN fractie kent zo ook haar eigen ambitie en voorkeur welke zij graag mee geeft voor de plannen: het behoud van het achterste, oudste en ook historische deel van het ziekenhuis. Bouwtechnisch lijkt dat bijna 100-jarige deel nog prima in tact en vertonen de muren geen enkel scheurtje. Hoe anders is dat met veel andere en soms jongere gebouwen in onze gemeente? Er zouden, relatief goedkoop en eenvoudig prachtige stads-appartementen in gerealiseerd kunnen worden met zicht op de originele, ook eenvoudig te herstellen binnentuin van het oude Roomse ziekenhuis.

Kalse: Persoonlijk voel ik ook een soort van verplichting aan de Roomse gemeenschap welke toch, in die 100 jaar, wèl voor onze huidige centrumfunctie als gemeente heeft gezorgd. Destijds kende de gemeente Winschoten namelijk ook ambitie en wel in de vorm van een eigen ziekenhuis, maar ze kregen de plannen niet rond. Dankzij de ruimhartige giften, inzet en hulp van toenmalige Rooms Katholieke Sint Vitusparochie is het in 1926 echter toch gelukt om het ziekenhuis te realiseren. Ouderen zullen hen wellicht nog herinneren: de nonnetjes, zusters Franciscanessen, die hier jarenlang, tot laat in de zeventiger jaren, actief de verpleging in het RK Ziekenhuis verzorgden. Kalse vervolgt; Dat is historie, die onlosmakelijk met Oldambt verweven is, die moet je koesteren en bewaren. Het heeft ons als gemeente in onze huidige belangrijke positie gebracht. Daar moeten we trots op zijn en blijven. Er is al zoveel afgebroken waar we later spijt van kregen. Nu kunnen we het nog voorkomen, het behouden en weer een functie geven; wonen! De raadsfractie van de Partij voor het Noorden heeft dan ook het verzoek aan het college gedaan om de mogelijkheden te onderzoeken en mee te nemen in hun ambities en hoopt deze binnenkort ook daadwerkelijk verwerkt te zien.