Groningen moet goed bereikbaar zijn

Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem. Proin at libero vitae nulla sollicitudin ornare. Nullam fringilla velit a ultrices varius. Curabitur eu nunc et purus posuere mollis eu vitae nisi. Suspendisse sit amet lacus vitae arcu ultrices malesuada vel non erat.

GRONINGEN BEREIKBAAR MET GOEDE WATER-, WEG-, LUCHT- , TREIN- EN INTERNETVERBINDINGEN!

De Partij vóór het Noorden is van mening dat om allerlei economische, sociale en medische redenen een vliegveld een noodzakelijke voorziening is voor onze noordelijke provincies. Bedrijven geven aan dat het internationale vliegveld bij Eelde een van de redenen is om zich in Noord Nederland te vestigen. In 2022 is er sprake van positieve ontwikkelingen bij Groningen Airport Eelde en inmiddels werken daar 500 mensen. Voor de Partij vóór het Noorden een reden om Eelde te behouden.


De Partij vóór het Noorden wil dat de water-, weg- en treinverbindingen naar Groningen verbeterd worden. De treinverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen moet gerealiseerd worden. 

Het Rijk hoort er volgens de Partij vóór het Noorden aan mee te betalen. Zonodig mag de provincie aanvullend (een deel van) de kosten op zich nemen. Ook moet de snelle treinverbinding met de rest van Nederland (Lelylijn) en Duitsland (de Wunderline) op de politieke agenda komen c.q. blijven. De Partij vóór het Noorden wil dat bruggen die kapot gevaren worden snel verbeterd c.q. herbouwd worden. Er moet meer aandacht komen voor de last die het verkeer (alle weggebruikers!) daarvan ondervindt.


De Partij vóór het Noorden wil dat de zeesluizen bij Delfzijl zo snel mogelijk gemoderniseerd en aangepast worden voor de huidige grootte van de schepen. Voor de verdere economische ontwikkeling van de Provincie Groningen moet er serieus gekeken wordt naar een vaste oeververbinding over de Eems naar Duitsland.


De wegverbinding N33 tussen Veendam en Eemshaven moet zo snel mogelijk als beloofd omgebouwd worden naar vierbaansweg met een aquaduct bij het Eemskanaal. Behalve dat dit een belofte aan Groningen is, is het ook nodig voor de verdere ontwikkeling van de industriegebieden bij Delfzijl en de Eemshaven.


Snelle internetverbindingen -zoals bijvoorbeeld glasvezelinternet- zijn nodig voor economische ontwikkelingen in en van de provincie. Dat geldt zowel voor de stedelijke gebieden maar zeker ook voor het platteland. De in 2017 contractueel gemaakte afspraken voor Snel Internet Groningen moeten nagekomen worden en in 2023 gerealiseerd zijn.

Ook binnen de provincie Groningen moet de bereikbaarheid goed zijn, of dat nu is per openbaar vervoer of dat het met de fiets moet. Fietsveilige wegen zijn voor het laatste vervoermiddel een must. De Partij vóór het Noorden vindt dat er zowel voldoende autowegen als fietspaden moeten zijn. Groningen is van “ONS”!