Onze missie

Curabitur et neque eget neque dignissim cursus quis a quam. Curabitur eu nunc et purus posuere mollis eu vitae nisi. Cras ac turpis elementum lobortis diam id ullamcorper nisl. Cras ac turpis elementum lobortis diam id ullamcorper nisl. Phasellus mattis ligula ut egestas porta.

De Partij voor het Noorden vindt dat Noord-Nederland gezien moet worden als een moderne Europese regio met een geheel eigen identiteit. Wij geloven dat onze regio een sterke en zelfstandige economie kan hebben als wij daar beter op inzetten. Noord-Nederland moet namelijk minder afhankelijk worden van de Randstad en politiek Den Haag. Daarom pleiten wij voor sterke verbindingen binnen de regio én uitbreiding van de betrekkingen met het Duitse grensgebied. 

Kunt u zich vinden in onze filosofie en wilt u meedoen met de Partij voor het Noorden? Klik dan hier om lid te worden!


1. Een sterker en zelfstandiger Noord-Nederland

De Partij voor het Noorden hecht veel waarde aan de oude cultuurlandschappen en natuurgebieden van de regio, maar ook aan de diverse identiteiten van de bevolking. Wij zijn van mening dat deze kenmerken, samen met de relatief grote hoeveelheid rust en ruimte waar wij zo om bekend staan, essentieel zijn om het karakter en de betekenis van Noord-Nederland in de bredere Europese context te begrijpen. Wij zijn dan ook een groot voorstander en voorvechter van het behoud van deze cultuurlandschappen en natuurgebieden.

2. Het behoud van onze cultuur en onze natuur!

De Partij voor het Noorden strijdt als onafhankelijke regionale politieke partij voor meer autonomie voor de regio. Wij zijn van mening dat hiervoor een substantiële versterking van het middenkader nodig is, evenals meer bevoegdheden voor de gemeenten en provincies. Uiteindelijk stellen we ons voor om de drie afzonderlijke provincies administratief samen te voegen tot één regio met een eigen parlement, maar wel met behoud van de culturele eigenheid van elke provincie.

3. Noord-Nederland als één regio!

De Partij voor het Noorden is fel gekant tegen de gaswinning in Groningen. Dit vanwege de verontrustende negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de mensen, maar ook de immense schade die de gaswinning veroorzaakt aan het land en de dorpen. Ook is Groningen en haar mensen veel fysieke, emotionele en mentale schade aangedaan. Helaas moet je voor een eerlijke compensatie eerst een juridisch gevecht aangaan dat alleen maar meer pijn en leed met zich mee brengt.

Op basis hiervan concludeert de Partij voor het Noorden dat het huidige overheidssysteem het Noorden altijd te veel benadeelt heeft, terwijl politiek Den Haag rijk is geworden van onze ellende. Wij pleiten daarom voor verandering! 

4. Verandering van het politieke systeem!

Wij stellen voor om voor de provincie Groningen een fonds van 5 miljard euro op te richten om de economische structuur van de regio te versterken, het liefst samengesteld uit de winsten van de gaswinning. Met dit fonds kan het Groningse MKB worden versterkt, de toeristische sector worden uitgebreid en kan de regio aantrekkelijker gemaakt worden voor bedrijven om zich in Groningen te vestigen. Zo bouwen wij aan een Groningen dat op eigen voeten kan staan!

5. Vertegenwoordiging van het Noorden op alle niveaus!

Tenslotte vindt de Partij voor het Noorden dat landelijke partijen veel te weinig oog hebben voor de uitdagingen en problemen van het Noorden. Wij hebben in de laatste twintig jaar gezien dat onze regio te vaak niet serieus genomen wordt door politiek Den Haag. We zetten ons in om te vechten voor de rechten en belangen van de mensen in het Noorden en ervoor te zorgen dat ze worden gehoord en vertegenwoordigd op alle overheidsniveaus!

Kunt u zich vinden in onze filosofie en wilt u meedoen met de Partij voor het Noorden? Klik dan hier om lid te worden!