Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

Coming-Outdag in Groningen

Groningen, 11 oktober 2023 - Vandaag staan we stil bij een belangrijk moment in het leven van velen, namelijk Coming-Outdag. Dit is het moment waarop (LHBT+) mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. De Partij vóór het Noorden is verheugd deel te nemen aan deze viering en onze onwrikbare steun te betuigen aan de LHBT+ gemeenschap.

Vanmorgen waren vertegenwoordigers van de Partij vóór het Noorden aanwezig bij de ceremonie waar de Regenboogvlag werd gehesen op de Olle Grieze (Martinitoren). De lucht boven ons was koud en grijs, maar de aanblik van de regenboogvlag wapperend in de wind bracht een warm gevoel van solidariteit en inclusiviteit met zich mee. 

Partij vóór het Noorden is vastberaden om een stem te zijn voor inclusiviteit en acceptatie. We geloven dat alle individuen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, het recht hebben om zichzelf te zijn en om te worden geaccepteerd in onze samenleving zonder angst voor discriminatie of vooroordelen. Coming-Outdag herinnert ons eraan dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen om te zorgen voor een samenleving die openstaat voor diversiteit en waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld.

Onze Toewijding

De Partij vóór het Noorden zet zich in voor het versterken van de rechten en het welzijn van de LHBT+ gemeenschap. We zullen blijven strijden voor gelijke kansen en rechten voor iedereen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. We streven naar een toekomst waarin niemand bang hoeft te zijn om zichzelf te zijn en waarin liefde en acceptatie zegevieren over vooroordelen en discriminatie.

In Groningen zullen we ons blijven inzetten voor inclusiviteit, gelijkheid en het creëren van een omgeving waar iedereen kan bloeien. Het hijsen van de Regenboogvlag vandaag is een mooi symbolisch gebaar dat ons herinnert aan de weg die we hebben afgelegd en de reis die voor ons ligt.

Op deze Coming-Outdag willen we iedereen aanmoedigen om te luisteren, te leren en samen te werken om een inclusievere wereld te bouwen. Samen kunnen we een samenleving creëren waarin iedereen trots kan zijn op wie ze zijn, zonder angst voor afwijzing. Laten we vandaag en elke dag onze steun en liefde tonen aan de LHBT+ gemeenschap.

Partij vóór het Noorden wenst iedereen een liefdevolle en inclusieve Coming-Outdag toe.

Samen maken we een verschil!