Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

De Gaskraan gaat dicht.

Sinds onze oprichting in 2002 heeft de Partij voor het Noorden zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van Groningers getroffen door de aardgaswinning. Nu, na ruim zestig jaar, is het eindelijk zover: de Eerste Kamer heeft gestemd voor de definitieve sluiting van het Groninger gasveld. Het moet een belangrijke stap zijn in het herstellen van het vertrouwen van de Groningers en het aanpakken van de gevolgen van decennia lange gaswinning, maar we zijn er nog lang niet.

Het besluit om te stoppen met de aardgaswinning in Groningen is het enige juiste besluit. Maar het werk is nog niet klaar. De komende jaren zullen cruciaal zijn om te zien hoe betrouwbaar de Rijksoverheid is met betrekking tot de versterking van huizen, schadeloosstelling van schades en de economische versterking van Groningen. 

We kijken samen vooruit naar een toekomst waarin de belangen van Groningers eindelijk op de eerste plaats komen. Groningen en haar inwoners verdienen duidelijkheid en een eerlijke behandeling, meer hebben we nooit gevraagd.

De Partij vóór het Noorden zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat dit gebeurt!