Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

Opnieuw aan de slag met de HARENSE zandpaden

Na een verhitte vergadering heeft het gemeentebestuur de opdracht gekregen om het plan voor het onderhoud van zandwegen in de gemeente te herzien. Verschillende fracties, waaronder de Partij vóór het Noorden, uiten hun bezorgdheid over het gebrek aan luisteren naar de omwonenden en het tekort aan betrokkenheid bij het participatieproces. Eén van de pijnpunten voor onze fractie is het schijnbare onbesef dat er een herindeling plaats heeft gevonden.

GGroningen_Zandpad

Leendert van der Laan, fractievoorzitter van onze partij, benadrukt de kloof tussen het gemeentebestuur en de bewoners: "Op het platteland zijn mensen heel erg betrokken. Behalve meedenken helpen ze ook mee in het onderhoud. Die gedrevenheid is het gemeentebestuur niet gewend." [...] "Twee derde van het grondgebied van onze gemeente ligt buiten de stad. Stadsbeheer geeft hoog op van het borgmodel. Dit is een onderhoudsmodel dat in de stad bedacht is hoe je bijvoorbeeld zebrapaden moet onderhouden en hoe je gazons kunt kwalificeren. Maar sinds de herindeling zijn er twee gemeentes aan ons grondgebied toegevoegd. Dat besef lijkt helemaal niet te zijn ingedaald."

De kwestie draait om de cultuurhistorische zandwegen in de voormalige gemeente Haren. Hoewel er een nota is opgesteld door de gemeente Groningen met uitgangspunten en maatregelen voor het behoud en beheer van deze wegen, voelen de bewoners zich niet gehoord. Leendert wijst op het gebrek aan begrip voor de situatie op het platteland: "De betrokkenheid van plattelandsbewoners wordt niet erkend. Sinds de herindeling lijkt het besef daarover bij Stadsbeheer niet te zijn ingedaald."

Onze fractie pleit voor een herziening van het plan. Daarbij stellen wij een symposium voor om alle betrokkenen samen te brengen. "Het huiswerk moet opnieuw gemaakt worden", stelt Leendert. "Er zijn te veel losse eindjes, zoals de financiële paragraaf en de onduidelijkheid over het verkeer op deze wegen."