Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

Schriftelijke vragen Hyperloop Meerstad

De Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen zijn bezorgd over de vooruitgang van de zogenaamde ‘Hyperloop’ en het gerelateerde testcentrum die bij Meerstad moeten komen. De berichtgeving in de media is dat er weinig tot geen vooruitgang is.

Tevens zijn wij ‘getipt’ dat de grond bij Meerstad van ondermaatse kwaliteit zou zijn voor een dergelijk project. Als dit het geval is, is het goed mogelijk dat de plannen fors gewijzigd moeten worden, of mogelijk zelfs afgebroken worden.

Leendert van der Laan, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden, stelt dat: “Toen de hyperloop werd gepresenteerd was er veel euforie in de gemeente Groningen, maar het is nu wel heel stil omtrent de Hyperloop. Het gaat hier om een miljoenenproject, daar moet gewoon transparantie over zijn.”

Foto: Gemeente Groningen

Hoewel de locatie aan Meerstad omschreven wordt als hét toekomstige ‘Europese centrum voor ontwikkeling van hyperlooptechnologie’, zijn de vergunningen vooralsnog nog niet afgerond. Gezien onze benieuwdheid over het verloop van het traject, stellen wij de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W:

 1. Hoelang duurt het nog alvorens een vergunning wordt afgegeven door de gemeente Groningen voor de Hyperloop?
 2. Welke afspraken zijn gemaakt door de gemeente Groningen met Hardt Hyperloop m.b.t. de financiering indien het Europees
  innovatiefonds EIC Accelerator Fund niet bereid blijkt om de vereiste vijftien miljoen euro toe te kennen?
 3. Is de aanbouw van de testbaan in Veendam inmiddels begonnen?
  a. Kan er een indicatie worden gegeven van de vooruitgang van de testbaan?
 4. Volgens lokale betrokkenen is de grond bij Meerstad waar de hyperloop moet komen van slechte kwaliteit. Mogelijk zou deze grond ongeschikt zijn voor de bouw van een dergelijk infrastructuurproject. Is er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze grond?
  Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het College het met ons eens dat het van groot belang is dat de omwonenden van Meerstad voldoende worden betrokken?
  Zo ja, kan het College een indicatie geven van het verloop van het participatieproject?