Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Cultuur in Oldambt met de hoofdletter C


van de wethouder 3

Één van de taakvelden (portefeuilles ) waar ik als wethouder mee bezig ben is cultuur. Oldambt kent een rijk cultureel leven. Dat gaat van muziekvereniging tot poëzieclubs en van evenementen tot cultuurhistorie. Graag vertel ik de komende tijd iets hierover. Vandaag gaan we het hebben over het nieuwe Programma Cultuur.

In de startnotitie Cultuur heeft de raad opdracht gegeven om een nieuw Programma Cultuur (was eerder de cultuurnota) te schrijven. In een Programma wordt opgeschreven welke kant een gemeente op wil, hoe ze dat wil doen en wat dit financieel betekent.

De laatste cultuurnota is alweer van wat jaren geleden, dus de hoogste tijd voor een nieuwe. In de startnotitie heeft de raad gekozen voor het scenario ‘doorontwikkeling’. Wat is er aan cultuur, cultuurhistorie, cultuureducatie en evenementen in Oldambt? En hoe gaan we daar de komende jaren mee om? Hoe kunnen we in Oldambt een culturele broedplaats creëren waar jong én oud zich kan ontplooien?

Allereerst, er zijn veel culturele activiteiten in Oldambt, en daar moeten we trots op zijn. En of het nu gaat om de jaarlijkse uitvoering van Toneelvereniging Dindua in Westerlee of het jaarlijks Festival Grasnapolsky in Scheemdermeer in De Toekomst, ze doen er toe.

Maar ik heb als wethouder van Cultuur ook een zorg. Hoe maken we de cultuur toekomstbestendig? De ledenaantallen worden steeds kleiner, de gemiddelde leeftijd van de bestuurders steeds hoger. Hoe gaan we daar in de toekomst mee aan? Hoe komen ze aan extra financiële middelen? Hoe kunnen ze een beroep doen op fondsen? Daar moeten we samen het gesprek over aangaan.

Het nieuwe programma Cultuur wordt gemaakt met input uit het culturele veld, het Cultuurplatform Oldambt, beleidsmensen van de gemeente en zal ook verbinding zoeken met erfgoed en toerisme. In mei komt het nieuwe programma in de raadsvergadering ter besluitvorming.

Cultuur schrijven we in Oldambt met een hoofdletter C.

Jurrie Nieboer (wethouder Cultuur)