Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Motie: “Oldambtster road dei in meert Grunnegs proat”

De road van de gemainte Oldambt in vergoadering bie mekoar op woonsdag 1 februoari 2023.

Constaterende, dat
 • Meertmoand Dialectmoand al joaren deur verschaaidende evenementen, wedstrieden, soamenkomsten en tal van aandere culturele zoaken ons Grunneger dialect levendig holt,
 • het Grunnegs nog aal leeft, kiek allint al noar de veule muzikanten dei in ‘t Grunnegs zingen en de 
  veule minsen dei schrieven, dichten en veurdrachten holden in het mooie Grunnegs.
Overwegende, dat
 • in dizze road genog minsen zitten dei het Grunnegs machteg binnen,
 • messchoin noit aal in het proaten moar maaisten wel in het verstoan,
 • ook de noit-Grunnegers in de road best mit kinnen doun hiermit,
 • ook Oldambt riek is aan Grunneger cultuur; kiek allint al noar tiedschrift Toal en Taiken en de veule Grunneger schrievers en dichters, het toneel en de muziek.
Maint en besloet, dat
 • het goud zol wezen dat we doar ain moand in ’t joar bie stil stoan en aandacht veur vroagen,
 • we joarlieks, om reden van Meertmoand Dialectmoand, de roadsvergoadering in Meert in het Grunnegs goan doun, 
 • we hiermit votdoadelk ook dit joar op 14 meert om 20.00 uur willen begunnen,
 • dit natuurlijk veur zover as meugelk en elk roadslid dei het Grunnegs noit machteg is toch in zien 
  of heur woordvoeren op zien minst 10 Grunneger woorden gebroekt.
Vroagt het college,
 • hier in mit te goan.
Droagt de penholder op,
 • dit joarlieks vannais veur meert te ordern,
 • as ook, dat we de meertse roadsvergoadering begunnen mit een schier Grunnegs laid, brocht deur een echte Grunneger zanger of zangeres,
 • dat we den vanzulfs ook Grunneger kouke bie de kovvie kriegen, en gait over tot as wie waarn vandoage.

Noamens, 

PvhN Mark Kalse
GBO Albert Kuiper
VCP Jan Kenter
PVV Henk Venema
CDA  Tim van Bostelen
Gruin Links Aart Jan Langbroek
Christen Unie  Gert Jan Bolt
D66 Henriëtte Davelaar

Kiek ook op OldambtNu.nl