Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Nieuw gemeentehuis Oldambt, luxe of noodzaak


vlag Oldambt
Nieuw gemeentehuis Oldambt, luxe of noodzaak?

Er is veel te doen om het nieuwe gemeentehuis en Poort van Winschoten.
Op sociale media en op straat zijn hierover van inwoners negatieve, maar ook positieve reacties. Maar ook vragen.

Hoe denkt de Partij vóór het Noorden hierover?
Als eerst moeten we weten dat we als gemeente van het Rijk een verplichting opgelegd hebben gekregen dat alle gemeentelijke gebouwen energielabel C of hoger moeten hebben in 2023.
Deze verplichting heeft nogal wat gevolgen als we kijken naar de drie gebouwen die nu in gebruik zijn als gemeentehuis in Winschoten en de dependance aan de Garst en in het gemeentekantoor in Scheemda.

Er is eerst onderzoek gedaan, wat kost het om deze gebouwen energie neutraal te maken en wat kost nieuwbouw.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een energielabel C of hoger bij geen van de drie gebouwen niet mogelijk zou zijn of heel veel geld zou gaan kosten.

Daar komt bij dat drie gebouwen verwarmen meer kost geld aan energie en gas dan 1 nieuw gebouw.
Ook voldoen de gebouwen niet meer aan de ARBO eisen, en onze ambtenaren hebben net als alle werknemers in Nederland recht op een goede en veilige werkplek.
Ook moeten ambtenaren nu heen en weer reizen van het gemeentehuis, het gemeentekantoor in Scheemda en de Garst, dit kost onnodig veel tijd en ook geld.

Veel geld
Dan de ruim 31 miljoen, dat is heel veel geld! Dat is trouwens niet alleen voor het gemeentehuis maar ook voor gebiedsontwikkeling aan de Liefkensstraat en grondwerkzaamheden en HEMA bovenverdieping.

Hoe wordt dit gefinancierd?
Als u een huis wilt kopen, slopen en nieuwbouw wilt plegen heeft u dit geld waarschijnlijk ook niet op uw spaarrekening staan en zult u hiervoor een hypotheek afsluiten, voor deze hypotheek betaald u maandelijks een x bedrag aan uw hypotheekverstrekker.
Ditzelfde is met de gemeente, ook de gemeente heeft een soort van hypotheek afgesloten.
De maandelijkse lasten van deze hypotheek en doordat het nieuwe gemeentehuis bijna energieneutraal zijn deze lasten lager zijn dan die de gemeente nu moet maken.

Positief maar ook kritisch
En dan is de keuze voor nieuwbouw gewoon ook de juiste keuze, een mooi nieuw gebouw en aantrekkelijk aanblik naar het centrum, een goede en veilige werkplek voor de mensen en lagere maandlasten. Geen luxe, maar vooral noodzaak dus!

Wel blijft de Partij vóór het Noorden kritisch, we willen niet dat de kosten veel meer gaan stijgen.

We begrijpen we dat bouwkosten en materialen zijn gestegen, maar we moeten er voor waken dat deze wel beheersbaar blijven. We blijven het aandachtig volgen en desgewenst vragen over stellen. Ook willen we, net als nu, dat het college de raad goed op de hoogte houdt van het bouwproces.