Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Oldambt: Waarom is de spreidingswet zo belangrijk


spreidingswet

Afgelopen dinsdag is in de Eerste Kamer de Spreidingswet behandeld.
Deze wet kan gemeenten verplichten om opvang voor asielzoekers mogelijk te maken.
Dit vooral om Ter Apel te ontlasten, maar zoals de Staatssecretaris zelf ook in zijn pleidooi duidelijk maakte, is de verdeling van asielzoekers niet evenredig verdeeld tussen Noord Nederland en de rest van Nederland.

In Ter Apel zijn er al jaren veel problemen omdat er teveel asielzoekers moeten worden opgevangen waar het asielzoekerscenrum niet op is berekend met onmenselijke gevolgen van dien.
Mensen die moeten slapen in wachtruimtes, op stoelen en afgelopen zomer zelfs buiten in het gras. 
Ook is er veel onrust door de zogenaamde ‘veiligelanders’ bij inwoners en ondernemers. Dat is onacceptabel.

Motie CU Oldambt
De Partij vóór het Noorden heeft in de Raadsvergadering van 13 december 2023 een motie gesteund waarin een oproep werd gedaan om de aanhoudende penibele situatie in Ter Apel te verlichten. Deze motie is op de PVV na door alle andere partijen in de Raad gesteund.

Standpunt Partij vóór het Noorden Oldambt
Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de Partij vóór het Noorden in Oldambt blij is dat, zoals het nu lijkt, er een ruime meerderheid van de Eerste Kamer voor de Spreidingswet zal stemmen. Volgende week is de stemming in de Eerste Kamer hierover.
Hiermee zullen de problemen op korte termijn niet gelijk opgelost zijn voor Ter Apel, maar er is nu wel hoop voor de toekomst dat de problemen van de opvang van asielzoekers opgelost gaan worden door een eerlijke verdeling over de gemeenten.
Ook zijn we blij dat de gemeente Oldambt haar verantwoordelijkheid neemt met het opvangen van asielzoekers en Oekraïners. Dat we als steun aan de gemeente Westerwolde voor tijdelijke noodopvang hebben gezorgd voor 50 mensen is dan in onze ogen ook een logische stap.