Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Uit de raad van oldambt , april 2024


Donderdag 18 april jl. was er een extra Raadsvergadering.
Het college had om deze extra vergadering verzocht om zo de Raad van Oldambt mee te nemen in het voorgenomen besluit om de noodopvang voor asielzoekers aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten met 5 jaar te verlengen.

Een avond eerder was er een informatie bijeenkomst voor alle inwoners en speciaal ook de direct omwonenden waarvan er ruim 700 schriftelijk waren uitgenodigd. Deze avond werd door slechts een krappe 10 personen bezocht. Deze minimale interesse mag als bevestiging worden gezien dat er weinig “leeft” rond de opvang en er ook sinds het begin van de opvang weinig noemenswaardige klachten zijn geweest. Dit werd dezelfde avond ook bevestigd door een aanwonende die zich aanvankelijk als fel tegenstander toonde en nu ruiterlijk toegaf geen enkel probleem te ondervinden. Wat, door anderen, wel als probleem werd ervaren was enige  geluidsoverlast. Het COA gaat de oorzaak hiervan onderzoeken. Daarnaast was er nog de vraag naar de beloofde nieuwsbrieven. Aangezien er weinig tot geen nieuws te melden was bleven deze uit. De nu besloten verlenging was echter een prima aanleiding voor een nieuwe editie.

Uit vorenstaande kan dan ook eenvoudig geconcludeerd worden dat er ook vanuit onze Oldambtster politiek weinig weerstand zou zijn tegen de voorgenomen verlening. Slechts de PVV en VCP vormden hier een uitzondering op.
Ook namens de Partij voor het Noorden werd een gezamenlijk statement voorgelezen van 10 politieke partijen waarvan de strekking was dat het college volledig in haar besluit gesteund werd. Wij vinden het opvangen van asielzoekers niet meer dan normaal, ontlasten daarmee onze buurgemeente en Ter Apel in het bijzonder en voldoen daarmee aan de lang gewenste Spreidingswet.

De enige ingediende motie, van de PVV om nooit meer dan 170 asielzoekers op te vangen in Oldambt, hebben ook wij als Partij voor het Noorden niet gesteund. We kunnen immers niet in de toekomst kijken en willen ook dan alle mogelijkheden open blijven houden.  
Nog een leuk detail, deze extra Raadsvergadering was de kortste voor Oldambt ooit met 41 minuten.

Mark Kalse (raadslid)