Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Uit de raadsvergadering van Oldambt dd 27 maart 2024


Halte Democratie Oldambt

Een bijzondere raadsvergadering. Vorig jaar heeft de Partij vóór het Noorden in Oldambt een motie ingediend dat we ter ere van ons mooie Groningse dialect de raadsvergadering in het Gronings zouden houden in de maand maart, want Meertmoand is dialectmoand. Deze motie heeft het met een ruime meerderheid gehaald, en dus werd dit jaar voor de 2e keer de raadsvergadering in maart in het Gronings gehouden.

De Raadsvergadering had naast de agendapunten ook drie moties op de agenda, twee moties vreemd aan de orde van de dag, dit houdt in dat het onderwerp waar de motie over gaat niet op de raadsagenda staat, en er was één motie waarvan het onderwerp op verzoek van de VCP op de agenda was gezet, maar waar geen raadsbesluit aan ten grondslag lag.

Motie VCP, Leegstand woningen aan de Sint Vitusstraat en draagt het college op:
Om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met Acantus en af te dwingen om de leegstaande woningen te verhuren via Carex.
De Partij vóór het Noorden vind het een sympathieke motie, maar stemt niet met de motie in omdat de gemeente Acantus simpelweg niet kan dwingen de woningen te verhuren.
Wel dringt onze fractie er bij de wethouder op aan het gesprek aan te gaan met Acantus, vooral omdat is gebleken uit een bezoek van de onze raadsleden aan de straat, de bewoners zich niet veilig meer voelen, mede doordat in de lege panden al is ingebroken en koper is gestolen.

Motie CDA, Motie – Oudlandseweg-Gereweg….en nu door!
Het gaat in de motie om het initiatief om de Oudlandseweg aan te sluiten op de Gereweg.
Ook met deze motie hebben wij als PvhN tegen gestemd, niet omdat we de noodzaak niet voelen, want we weten hoeveel hinder er is van zwaar wegverkeer, maar enkel omdat de gemeente dit nooit alleen kan betalen. De geraamde kosten zijn rond de 8 miljoen.
Wethouder Nieboer heeft aangegeven dat er nog steeds achter de schermen wordt gekeken hoe we hiervoor geld kunnen genereren met meerdere partijen zodat het project alsnog kan worden gerealiseerd.

Motie GroenLinks/PvdA: Geen kerncentrale in Groningen
Ook hier hebben we tegen gestemd, voor ons als partij is het nog te vroeg om te zeggen dat we geen kerncentrale willen in Groningen.
Als partij willen we dat Groningen helemaal gasloos wordt, en wij weten nog niet of we de  energietransitie gaan halen zonder een kernenergie, we willen nog niks uitsluiten, en door op voorhand in te stemmen met de motie zouden we dat wel doen.

Fijne Paasdagen namens de gehele fractie van Partij voor het Noorden Oldambt.