Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

Uit de raadsvergadering van Oldambt


Halte Democratie Oldambt

Tijdens de raadsvergadering 31 januari jl. waren het besluit over het definitief ontwerp van ons nieuwe gemeentehuis en het extra krediet van ruim 6 miljoen voor de Partij vóór het Noorden fractie toch wel de belangrijkste agendapunten. Als gevolg van ziekte binnen de fractie was ons raadslid Mark Kalse onze enige woordvoerder tijdens deze raadsvergadering.

Terwijl deze bouw door een criticaster als prestige object en geldverkwisting wordt gezien, vergeet diezelfde de verplichtingen welke ook wij als gemeente vanuit het rijk opgelegd krijgen waaronder het vereiste energie label C voor al onze gebouwen. Maar ook de verplichtingen die wij als werkgever naar onze medewerkers hebben; goede en gezonde arbeidsplaatsen, die straks wèl weer aan de  intussen veel strengere arbeidsvoorwaarden gaan voldoen. En vooral ook een degelijke kostenbeheersing op lange termijn en daarmee het voorkomen van extra lastenverzwaring binnen de gemeentelijke begroting en dus voor onze inwoners, eenvoudig door de activiteiten en kosten van de huidige 4 locaties van nu samen te voegen tot 1 straks.
 
Om het nut en de noodzaak van een nieuw gemeentehuis voor iedereen begrijpelijk te houden hebben we als Partij vóór het Noorden nogmaals gepleit dat goede uitleg en duidelijke communicatie echt noodzakelijk blijft.
Waaronder ook, dat na diverse haalbaarheidsonderzoeken over mogelijke aanpassingen aan- of uitbreiding van- het huidige gebouw, het betrekken van de oude bibliotheek of zelfs alternatieve locaties zoals het oude ziekenhuis, uiteindelijk bleek dat nieuwbouw, in combinatie met een vernieuwde HEMA verreweg de beste optie is en we het meest recht doen aan afronding en inpassing van ons Stadshart en vooral ook een aantrekkelijk stadscentrum die dat hard nodig heeft.
 
Voor wat betreft het ontwerp moet gezegd dat we daarin als Raad, maar ook als afzonderlijke fracties vertegenwoordigd in een speciale werkgroep, prima zijn meegenomen. We werden uitgebreid voor- en ingelicht tijdens de diverse fases en er was voldoende ruimte voor vragen, ideeën en inbreng.
Er zijn voorbeelden gepresenteerd om keuzes te maken en collega gemeenten bezocht om uitwerkingen te ervaren en van gebruikers te vernemen.
 
Toegegeven; over smaak valt te twisten en je zult het nooit 100% naar ieders wens kunnen maken maar onze fractie vindt het een prima en vooral eigentijds ontwerp, met duurzaamheid, energie neutraal, transparant en uitnodigend als kernwoorden.

Gebauwd mit en oet onze aigen Oldambtster klaai! 😉

Voor wat betreft het extra krediet van 6 miljoen; we leken lange tijd goed uit de voeten te kunnen met het in 2019 verstrekte krediet van 25 miljoen. Dit ook door de gunstige financiering, die ook nog wat extra ruimte voor de toekomst bood; zowel voor bouwkosten maar ook voor de begroting. Maar helaas heeft de tijd ons ingehaald en zijn de kosten in het algemeen, en de bouwkosten in het bijzonder, gigantisch, met ca 24% gestegen. Ieder voelt het in z’n portemonnee dus ook wij als gemeente. Als je dan rekent dan ligt het verzochte krediet van ruim 6 miljoen euro toch best wel in verhouding met dat gestegen CBS prijsindexcijfer.  
Omdat de totale jaarlasten geen gevolgen zullen hebben voor onze meer-jaarlijkse begroting en dus ook géén extra lasten gaan betekenen voor onze inwoners, heeft onze fractie ingestemd met ook dat onderdeel van het voorstel. Wèl zullen wij, en dat hebben we heel duidelijk benadrukt, alle vorderingen kritisch blijven volgen en willen we met duidelijke regelmaat op de hoogte gehouden worden van de voortgang en het in de pas blijven van de vorderingen, meteen al vanaf de aanbesteding.