Terug naar nieuws uit De Provincie Groningen

Gas eraf!

De Partij vóór het Noorden verwelkomt het feit dat de gaswinning in Groningen per 1 oktober 2023 dicht is. We hebben er met elkaar voor geknokt. Dit is een eerste en cruciale stap in de richting van veiligheid en duurzaamheid in onze regio. Er is een slag gewonnen, maar de strijd om erkenning van onze schades is nog lang niet gestreden. Het is meer dan schandelijk dan wij in Groningen inmiddels een decennia lang na Huizinge nog steeds aan het lijntje worden gehouden. We worden gehoord, maar er wordt nog steeds niet geluisterd. En zeker te weinig gehandeld. Daarom hebben we de vlag vandaag niet uit. Schade en de discussie over herstel zijn nog steeds de orde van de dag en dat zal voorlopig ook zo blijven.

Wij hebben ons Gronings gelijk voor de Hellepoorten van het Haagse Bestuur moeten wegslepen; niet alleen de gaswinning en de gevolgen, maar  ook de decennia lange achterstelling van de Noordelijke Provincies ten opzichte van het Westen van ons land. Met de extra gelden die wij als erkenning van schuld krijgen willen we gezamenlijk zorgen dat we in het Noorden weer dezelfde kansen krijgen als in de rest van Nederland.

De Partij vóór het Noorden zal zich inzetten voor een zorgvuldige besteding van de aan Groningen toegezegde Rijksgelden en blijft de belangen van onze regio voorop stellen in de raden en Staten waarin wij vertegenwoordigd zijn en blijft zich inzetten voor bestaanszekerheid in een toekomstbestendige Noordelijke samenleving.

Dries Zwart

Voorzitter Statenfractie PvhN Groningen