Terug naar nieuws uit De Provincie Groningen

Groningers boven gas

Verklaring Partij vóór het Noorden Parlementaire Enquête gas.

De Partij vóór het Noorden heeft net als de rest van Nederland kennisgenomen van de conclusies en aanbevelingen van de Parlementaire Enquête.

Met alle denkbare gevoelens maar uiteraard ook met ratio hebben wij de conclusies en aanbevelingen tot ons genomen. Sinds de oprichting van de Partij vóór het Noorden heeft het gasdossier altijd een belangrijke rol gespeeld. Het gasdossier was zelfs één van de belangrijkste aanleidingen voor de oprichting van de Partij vóór het Noorden in 2002 door wijlen Teun Jan Zanen.

Toch gaat het nu niet om partijpolitiek of dit onderwerp claimen als politieke partij. Wij hopen dat heel Groningen met een eensgezinde opdracht komt, richting Den Haag. Op 8 maart is het initiatief om met de gezamenlijke Groningse Gemeenteraden en Provinciale Staten en Colleges te komen met een reactie op de parlementaire enquête. Hopelijk een reactie die de problemen in Groningen nu echt gaat oplossen. Een opdracht van hoop maar ook het inwilligen van beloften en het laten zien van daadkracht en toezeggingen, die moeten worden nagekomen. In eerste instantie oplossingen voor problemen van de inwoners en in het bijzonder oplossingen voor onze jeugd, die de toekomst heeft. Wij hebben geen tijd meer te verliezen.

Bestuur en fracties van de Partij vóór het Noorden