Terug naar nieuws uit De Provincie Groningen

Hoe verder met de stikstoffabriek?

De Partij voor het Noorden heeft onlangs statenvragen ingediend naar aanleiding van het feit dat de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek, noodzakelijk om de gaswinning in Groningen te stoppen, opnieuw vertraging heeft opgelopen.

De stikstoffabriek zal nu vanaf oktober 2023 volledig operationeel zijn, aldus het Dagblad van het Noorden. Dat is alweer zeven maanden later dan het laatste plan. Het afbouwen van die laatste procenten, de fabriek zou voor 96% klaar zijn, en het testen, nemen nog negen maanden in beslag. In de zomer wordt de fabriek getest en vervolgens stapsgewijs opgestart. In april 2022 had de fabriek al moeten draaien en dus 9 maanden daarvoor al klaar moeten zijn, maar er waren tekorten aan bouwvakkers en materialen en een reeks aan conflicten. Ook van staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw hoorden we in december nog dat het eerste deel van de fabriek half februari in gebruik zou moeten worden genomen.

Gasunie benadrukt dat de vertraging geen gevolgen heeft voor de gaswinning dit jaar. Een bericht dat inmiddels achterhaald is, Gasunie stelde op 31 januari jl. dat sluiting van het Groningerveld nu te risicovol is. 

De Partij vóór het Noorden heeft daarom op 1 februari de volgende vragen gesteld: 

  • Geen gevolgen voor dit jaar stelt de Gasunie (inmiddels achterhaald). Wat weet de provincie inmiddels over plannen voor dit en volgend jaar?
  • Afgesproken is om te komen tot de sluiting van het Groninger gasveld. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze sluiting daadwerkelijk plaatsvindt?
  • Belooft het College dat zij zich met hand en tand zal verzetten tegen elke vorm van openhouden van het Groninger gasveld? En hoe?

Dat de Partij vóór het Noorden ontstemd is over de gang van zaken, is duidelijk. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.