Onze actiepunten 2019-2023

Nam non est porttitor maximus leo vitae gravida dui. Integer in dui at metus finibus ultrices. Integer ultricies sem sed velit auctor at gravida nisi pellentesque. Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem. Sed facilisis ipsum sit amet dui efficitur ultrices.

De 11 van lijst 11; De Partij voor het Noorden wil in de periode 2019-2023 haar koers richten op:

 

01. Schadeafhandeling voor alle Groningers!

Dat er een einde komt aan het niet nakomen van beloften op het gebied van schadeafhandeling vanuit het Haagse; dat oudere mijnbouwschades afgewikkeld zijn en dat nieuwe schades worden vergoed binnen een redelijke termijn; dat er voor mijnbouwgedupeerden in de provincie zo snel mogelijk een provinciaal juridisch steunpunt wordt opgericht. 


02. Een leidende rol voor de provincie bij nieuwe energievormen!

Dat de provincie bij nieuwe vormen van energie als waterstof een leidende rol neemt om werkgelegenheid en economie in de provincie op peil te houden, ook na het stoppen van de mijnbouw. 


03. Stoppen met gaswinning en  zoutwinning uit onze bodem!

Dat er gestopt wordt met alle mijnbouwactiviteiten zoals gaswinning en zoutwinning in de provincie.


04. Ruimte in de provincie voor landbouw en innovatie!

Dat er in de provincie ruimte blijft voor een gezonde landbouw en er samen met boeren, boerenorganisaties gekeken gaat worden naar mogelijkheden van de landbouwinnovatie in en met de natuur.


05. Een meerjaren investeringsplan voor toerisme en recreatie!

Dat er een meerjarig investeringsplan komt voor toerisme en recreatie om de werkgelegenheid in de provincie en in zo mogelijk samenwerking met onze buren op toeristisch gebied te versterken.


06. Bereikbaar met goede water-, weg en treinverbindingen!

Dat de provincie via water-, weg- en treinverbindingen (Veendam-Stadskanaal-Emmen) goed te bereiken moet blijven en dat voor de noordelijke provincies de snelle treinverbinding met de rest van Nederland en Duitsland terug op de politieke agenda komt. Voor de verdere economische ontwikkeling van de Provincie Groningen moet er serieus gekeken wordt naar een vaste oeververbinding over de Eems naar Duitsland. 


07. Evenredige inzet van financiële middelen voor stad en platteland!

Dat er een evenredige inzet van financiële middelen komt voor stad en platteland om de leefbaarheid op het platteland en voorzieningen en sport in dorpskernen op peil te houden om het wonen op het platteland aantrekkelijk te houden of te maken en zo mogelijk krimp tegen te gaan. 

08. Meer woningbouw op het platteland!

Dat er geëxperimenteerd gaat worden met nieuwbouw (ook sociale) woningen op het platteland, daar waar duidelijk behoefte is. Maatwerk toepassen dus. 


09. Nabije zorg voor iedereen beschikbaar!

Dat ouderen indien zij tijdelijk of langdurend opvang in een zorgcentrum nodig hebben kunnen blijven wonen in hun vertrouwde sociale leefomgeving en dat de eerstelijnszorg hier bereikbaar blijft voor alle inwoners van onze provincie. 


10. Werk maken van Noordelijke samenwerking!

Dat we nu eindelijk veel meer de samenwerking gaan opzoeken tussen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. 


11. Geen windmolens op land. 

Dat we nieuw te plaatsen windmolens alleen op zee plaatsen!


Wij zullen als Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten de komende vier jaar vanuit bovenstaande koers ons lokaal Groningse geluid laten horen. Groningen is van ons!