Terug naar Onze mensen in de provinciale staten van Groningen

Harmien van der Werff-Poort

Fractiewoordvoerder

Harmien is al jarenlang actief in allerlei bestuursfuncties en ook in de politiek. “Dat heb ik van huis uit meegekregen, je moet iets doen voor de omgeving waarin je woont en werkt. Ik ben thuis met de politiek groot gebracht, kreeg het met de paplepel ingegoten.”

De Partij vóór het Noorden staat volgens Harmien voor ‘niet rechts, niet links, maar politiek bedrijven vanuit het midden. “We zijn een partij die opkomt voor de belangen van de inwoners in Groningen en elders in het noorden van het land. Een regionale partij dus, die onafhankelijk kan opereren en niet gelieerd is aan een partij die in Den Haag zetelt. Dat maakt onze positie bijzonder.”

Leefbaarheid op en bereikbaarheid van het platteland zijn voor Harmien speerpunten in de verkiezingscampagne. “Daarin past ook dat we de voorzieningen op het platteland zoveel mogelijk in stand houden. Denk aan scholen, dorpshuizen, enzovoort. Maar ook moeten inwoners, waar ze ook maar wonen, toegang kunnen hebben tot opleidingen. Goed openbaar vervoer is daarvoor een voorwaarde.”

In de komende 4 jaar moet wat Harmien betreft schadeherstel, versterking en werkgelegenheid op de agenda komen te staan. “Er moet wat dat betreft nog veel gebeuren. Daarnaast moeten we de rust en ruimte die we nu op het platteland ervaren goed bewaken. De provincie kan daarin een belangrijke rol spelen.”

“Waarom de kiezer op de Partij vóór het Noorden moet stemmen?”, herhaalt Harmien de vraag. “Omdat de Partij vóór het Noorden interesse toont in de medemens, ze staat naast mensen en stelt de belangen van de Groningers centraal.”