Sociaal, gezond en zorgzaam

Morbi congue mauris eget velit aliquet tincidunt. Nullam fringilla velit a ultrices varius. Nam non est porttitor maximus leo vitae gravida dui. Curabitur et neque eget neque dignissim cursus quis a quam. Curabitur eu nunc et purus posuere mollis eu vitae nisi.

Sociaal, Gezond en Zorgzaam

Sociale gemeente

De Partij voor het Noorden zet zich actief in voor mensen die het nodig hebben. Dat deden we in de afgelopen periode en dat willen we blijven doen. Leven in armoede zorgt voor veel problemen. Niet alleen als het gaat om inkomen en werk, maar ook zijn mensen in armoede vaak minder gezond en vereenzamen zij sneller.


Ondanks noodgedwongen bezuinigingen hebben we voor mensen met financiële problemen een laagdrempelig schuldhulploket kunnen realiseren. Hier komt op 1 plek alle hulpverlening rondom financiën samen. De Partij voor het Noorden wil zich inzetten voor de terugkeer van een vorm van participatiefonds. Meedoen aan sport en andere activiteiten is voor iedereen belangrijk en moet mogelijk zijn voor iedereen in het Oldambt om uitsluiting te voorkomen.


Om het betaalbaar te houden hebben we het idee opgevat om dit nieuwe ‘meedoenfonds’ te koppelen aan het schuldhulploket. Mensen die onder de bijstandsnorm leven komen dan in aanmerking voor extra steun.

Ook wil de Partij voor het Noorden dat Oldambt experimenten met de bijstand, zoals in andere gemeenten plaatsvinden, goed volgt, en daar waar mogelijk overneemt.

 
De Partij voor het Noorden pleit ervoor dat alleen mensen die het zelf niet kunnen betalen gebruik kunnen maken van Wmo voorzieningen. Daarom pleiten wij voor een inkomensafhankelijk systeem van hulp. Mensen die het nodig hebben, en zelf niet kunnen betalen, moeten van voorzieningen als Huishoudelijke Hulp, vervoer en hulpmiddelen gebruik kunnen maken.

 

Gezonde gemeente

We blijven ons inzetten voor: Oldambt in beweging; het blijven stimuleren van sport en bewegen samen met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sport en spel aanbieders.  Het voortzetten van de gezonde voedingsprogramma’s voor alle leeftijden.  Het aanbieden van activiteiten die het gezond ouder worden bevorderen.  Het bevorderen van gezondheid in wijken en dorpen waardoor mensen lang en bij voorkeur definitief in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.


Gastvrije gemeente

De Partij voor het Noorden vindt dat vluchtelingen een veilige opvang moet worden geboden wanneer het bestaan in eigen land in gevaar is. De gemeente heeft daarin ook een verantwoordelijkheid heeft en de Partij voor het Noorden zal desgevraagd opnieuw instemmen met een opvang onder voorwaarde dat direct omwonenden van een mogelijke locatie hierbij volledig betrokken worden en de schaalgrote past bij Oldambt.