Terug naar Van de wethouder

Droogteschade en meer...


droogteschade

Één van de taakvelden (portefeuilles ) waar ik als wethouder mee bezig ben is het beheer van de openbare ruimte. Hierbij moet je dan denken aan het groenonderhoud, de wegen, voetpaden en bruggen en alles wat je tegenkomt in de openbare ruimte. Graag vertel ik de komende tijd iets hierover. Vandaag gaan we het hebben over wegen en fietspaden.

Jarenlang is er op wegenonderhoud en groenbeleid noodgedwongen (teveel) bezuinigd. Dat zien we allemaal terug als je door Oldambt rijdt of loopt. Gelukkig hebben we al vanaf 2021 ruimte in het huishoudboekje om te investeren in allerlei zaken.

WEGEN
Voor de reguliere wegen binnen de bebouwde kom hebben we 10 jaar geleden een onderhoudscontract afgesloten met het bedrijf Oldambtster Wegenbouw Combinatie. Ze houden al 10 jaar deze wegen op het afgesproken niveau. En dat doen ze naar volle tevredenheid. Het komende jaar gaan we aan de slag met de aanbesteding voor een nieuw contract. Ook weer een langlopend contract als het aan de gemeente ligt.

Een heel ander verhaal is de droogteschade aan de buitenwegen. Door het vele water en de daarop volgende droge periodes is hier sprake van zogenaamde ‘inklinking’. Dit heeft nagenoeg onherstelbare schade tot gevolg. Dat zien we met name buiten de bebouwde kom.
Afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt met de aanpak door de Hora Siccamaweg (Midwolda-Winschoten) en de Hamdijk te vervangen/ repareren.

Ook voor 2024 hebben we 3 miljoen vrijgemaakt voor droogteschade en daar gaan we in het voormalige Reiderland een grote slag maken. Dat is echt hard nodig. Maar niet alles kan tegelijk.
Oldambt heeft voor ruim 30 miljoen aan droogteschade aan buitenwegen en ik heb ook het initiatief genomen om samen met andere gemeenten hier overleg over te voeren om te kijken of het Rijk of de Provincie hierin kan bijspringen.

FIETSPADEN
Ook op het gebied van fietspaden zijn we druk bezig. In het project Ring Blauwestad staan tal van fietspaden genoemd die worden verbreed of nieuw aangelegd. (ring Blauwestad zijn ook de dorpen rondom Blauwestad) Daarnaast gaan we (eindelijk) in het 1e kwartaal beginnen met vervanging van het ‘langste fietspad van Oldambt’, het pad van Beerta naar Bad Nieuweschans. Ook komt er een nieuw vrij liggend fietspad langs de CG Wiegersweg van Beerta naar Finsterwolde. Een lang gekoesterde wens van zowel inwoners als toeristen. En als het aan mij ligt gaan we nog veel meer fietspaden aanleggen of vervangen.

Jurrie Nieboer (wethouder Beheer & Ruimte)