Aardbevingsproblematiek

Suspendisse vel nunc fermentum tempus eros sit amet ultricies nisi. Sed vestibulum ex eu magna laoreet sit amet euismod odio euismod. Curabitur eu nunc et purus posuere mollis eu vitae nisi. Curabitur at ligula vel odio fermentum varius. Nam viverra velit ac mauris convallis dignissim.

De aardgas- en zoutwinning in Groningen heeft nu al sinds jaar en dag de Nederlandse schatkist gespekt en verschillende grootschalige prestigieuze projecten in de rest van het land mogelijk gemaakt. Toen met een serie van aardbevingen in de jaren 90 duidelijk werd dat Groningen uiteindelijk een erg hoge prijs zou moeten betalen voor de jarenlange gaswinning, sloot Den Haag haar ogen. Pas in het begin van de 21ste eeuw werd het duidelijk hoe alleen Groningen stond. Het is in de catastrofale aanpak van de aardbevingsproblematiek waar de Partij voor het Noorden haar oorsprong vindt: wij komen al sinds het begin op voor de getroffen inwoners van Stad en Ommeland en beloven dat te blijven doen. Vaak wijst men naar Loppersum voor aardbevingsschade, maar de Partij voor het Noorden weet dat er ook binnen de gemeente Groningen veel van die schade te vinden valt. Vooral in wijken als Lewenborg en Beijum, maar natuurlijk ook in dorpen zoals Ten Boer en Garmerwolde.

Ongeacht waar de Partij voor het Noorden vertegenwoordigd is, onze boodschap is hetzelfde: het gasdossier moet zo spoedig mogelijk en met het volste respect naar de inwoners van Groningen toe opgelost worden. Dit houdt allereerst in dat de gedupeerden van de bevingsschade volledige compensatie dienen te ontvangen. Gebleken is dat de schadevergoeding voor deze geleden materiële en immateriële schade geen topprioriteit binnen Nederland heeft. De rijksoverheid dient te garanderen dat de bewijslast voor geleden schade niet bij de inwoners komt te liggen. Het mag niet zo zijn dat de gedupeerden nog meer lijden onder stress vanwege een sceptische overheid. De Partij voor het Noorden wil dan ook dat deze bewijslast wettelijk vast komt te liggen. Tenslotte willen wij dat na vijftig lange jaren van opportune aardgaswinning de operatie onmiddellijk en permanent wordt stilgelegd. 

Hoewel wij misschien in verschillende gemeenten wonen, blijven we toch allemaal inwoners van deze mooie provincie. Zowel direct als indirect worden we allemaal getroffen door de aardbevingsproblematiek. Het is belangrijk dat wij samen sterk blijven. Daarom roept de Partij voor het Noorden de gemeente Groningen op een verklaring van solidariteit uit te spreken naar de andere getroffen gemeenten en deze te ondersteunen waar nodig. Wij zien hierbij namelijk vergaande mogelijkheden voor juridische ondersteuning en ook pragmatische en logistieke samenwerking. Waar de Groninger gemeenten elkaar kunnen ondersteunen, moet het niet meer dan een vanzelfsprekendheid zijn dat wij elkaar helpen, ook zonder de nationale coördinator. Wel blijft de Partij voor het Noorden zich er hard voor maken dat de eindverantwoordelijkheid voor de schadecompensatie bij de Rijksoverheid blijft liggen. Een overheid die zich overigens nog altijd te weinig voor Groningen inzet.

Groningen moet met een terugwerkende kracht profijt trekken uit de geleden schade van de afgelopen dertig jaar. De Partij voor het Noorden is in het verleden, ondanks het herhaaldelijk tegenstribbelen van de landelijke partijen, erin geslaagd een opbrengst van de gaswinning beschikbaar te stellen voor de inwoners van Groningen. Ons onofficiële motto dat luidt ‘Lasten, dus ook de lusten!’ is hiervoor een prima rechtvaardiging. Toch wil de Partij voor het Noorden dat er een hoger bedrag wordt uitgereikt aan Groningen in de vorm van verschillende investeringen in de provincie. Dat er tussen 1965 en 2018 circa 417 miljard euro aan winst is gewonnen is voldoende argument om Groningen een bruisende en energieke toekomst terug te geven.

Tenslotte spreekt de Partij voor het Noorden een steunbetuiging uit richting organisaties zoals de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Het is mede dankzij deze zorgvuldige, gedreven en vasthoudende vrijwilligers dat Groningen zich verweren kan tegen de aardbevingsproblematiek. Organisaties zoals deze verdienen onze onvoorwaardelijke steun en wij nemen hun inzichten dan ook zeer serieus.