Financiën

Sed facilisis ipsum sit amet dui efficitur ultrices. Suspendisse vel nunc fermentum tempus eros sit amet ultricies nisi. Duis mattis neque quis nunc tincidunt ac hendrerit libero mattis. Integer ultricies sem sed velit auctor at gravida nisi pellentesque. Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem.

De gemeente Groningen heeft nooit uitgeblonken in financiële robuustheid. Reserves zijn opgedroogd of opgelost met slimme financiële constructies. De financiële indicatoren van de gemeente Groningen zoals solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn veel te laag. Afgelopen jaren heeft de gemeente dat opgelost met lastenverhogingen voor huizenbezitters en autobezitters. Dit leidde tot hogere lasten voor het parkeren. Met een begroting van 1,1 miljard euro lukt het nauwelijks om zelfstandig investeringen te doen zonder aan te kloppen bij het Rijk, de Provincie, Europa of een bank. Het is vaak het ene gat vullen met het andere. Ook staat Groningen in Nederland bovenaan lijstjes als het gaat om de hoogte van de onroerendzaakbelasting voor particulieren en bedrijven, de rioolbelasting en de verontreinigingsheffing.

In de afgelopen collegeperiode hebben collegepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie de lokale lasten vrijwel ieder jaar fors verhoogd. Eigen bezuinigingsdoelstellingen worden structureel vrijwel niet gehaald. Een duur en groot ambtenarenapparaat draagt ook niet bij om efficiënt te werken als gemeente. Nauwelijks resultaten zien we bij het begeleiden van mensen uit de bijstand naar regulier werk. Ook deze uitgaven drukken op de gemeentelijke begroting. Overigens staat de Partij voor het Noorden wel achter een ruimhartig en eerlijk armoedebeleid. De lokale lastenstijging levert vooral voor woningeigenaren extra kosten op, waardoor het wonen met name in de stad Groningen maar ook in de dorpen steeds duurder wordt.

De financiën moeten beter op orde in de gemeente Groningen. Eigen bezuinigingsdoelstellingen moeten worden gehaald. Geen excuses. Veel beleidsmedewerkers worden wel heel goed betaald en hebben een baan voor het leven bij de gemeente, waardoor er al jaren weinig doorstroming is binnen het ambtenarenapparaat. De doorstroming mag wel flink worden bevorderd binnen het gemeentelijke ambtenarenapparaat. De milieudienst willen wij wel ontzien bij eventuele bezuinigingen. Het steeds maar weer verhogen van lokale lasten zoals onroerendzaakbelasting moet stoppen of hoogstens een inflatiecorrectie krijgen. De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter gemaakt door het huidige gemeentelijke beleid. De gemeente mag alleen geld lenen voor de ontwikkeling van nieuwe woonwijken bij de stad maar ook bij dorpen. Uiteindelijke zullen deze leningen zich ook weer terugbetalen. Verder mag er wel iets minder aandacht en geld naar het centrum van de stad Groningen. Het Forum, het nieuwe stadhuis en de herontwikkeling van de Grote Markt kosten bijvoorbeeld wel erg veel geld.

Het forum is een prachtig gebouw maar kost wel heel veel geld qua exploitatie. Het is een soort tweede Universiteitsbibliotheek geworden op kosten van de belastingbetaler en concurreert bovendien met de Martinitoren en horecavoorzieningen. Verder mogen investeringen in dorpen en stadswijken fors worden uitgebreid. Dorpen en stadswijken waren de laatste jaren toch al het kind van de rekening. Vergeleken met veel andere Groningse gemeenten zit de gemeente Groningen er nog warmpjes bij. Maar dat komt vooral door de toedeling van extra geld uit het gemeentefonds voor grootstedelijke gemeenten zoals Groningen. De gemeente Groningen moet zich dat goed realiseren en solidair zijn met andere Groningse gemeenten.