Haren

Sed scelerisque mi ut ante suscipit efficitur. Cras ac turpis elementum lobortis diam id ullamcorper nisl. Sed vestibulum ex eu magna laoreet sit amet euismod odio euismod. Suspendisse ornare augue at est venenatis faucibus. Suspendisse posuere velit a maximus egestas.

Binnen de provincie Groningen zijn er van Stad tot Wad verschillende verborgen pronkjuweeltjes te vinden. Toch schijnen er maar weinig zo prachtig mooi als die in de voormalige gemeente Haren. Door de controversiële gemeentelijke herindeling schijnen deze juweeltjes de laatste paar jaren evenwel steeds minder sterk. Nu zitten de Harenaren met de gebakken peren: financiële stress, verlies van het gevoel van een gemeenschap te zijn en vergaande bezuinigingen die het dagelijks leven in Haren verslechteren. Voor de Partij voor het Noorden is het nu taak het op te nemen voor de Harenaren om deze voormalige gemeente weer op de been te krijgen.

Vanaf het moment dat er gesproken werd over een mogelijke herindeling waarbij Haren ondergebracht zou worden bij de Stad, is de Partij voor het Noorden altijd uiterst kritisch geweest. Er zijn geen financiële of bestuurlijke redenen geweest om Haren in te lijven bij de gemeente Groningen, terwijl wij nu verschillende negatieve gevolgen kunnen constateren voor de inwoners van Haren. Voor de Partij voor het Noorden is het van groot belang dat er nu vastgesteld wordt hoe deze grote fout gemaakt kon worden. Er dient een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd te worden naar de herindeling. Op basis van deze eindconclusies wil de Partij voor het Noorden dat Haren gecompenseerd wordt, waarbij wij het terugdraaien van de betreffende herindeling als één van de opties zien.

Eén van de gevolgen van de gemeentelijke herindeling is het verlies van de ‘geest’ van Haren. Waar er voorheen sprake was van een onafhankelijke en gezellige gemeenschap, ziet de Partij voor het Noorden nu dat er afbreuk wordt gedaan aan het bestaansrecht van deze voormalige gemeente. Haren moet een fijn en aantrekkelijk dorp blijven. Daarom wil de Partij voor het Noorden zich sterk maken voor het behoud van Haren.

Zo dient het buurthuis Mellenshorst in Haren voldoende subsidie te ontvangen om voor de Harenaren open te blijven. Het buurthuis dreigt nu failliet te gaan, hetgeen een grote klap zal betekenen voor de buurtbewoners die elkaar hier ontmoeten en waar verschillende activiteiten worden georganiseerd door en voor jong en oud. 

Verder dient er een toezegging te komen vanuit de gemeente Groningen dat de groene regio’s rondom Haren onaangetast blijven voor commerciële doeleinden. Het natuurgebied dat deze regio kenmerkt is van onschatbare waarde, maar wordt bedreigd door gesprekken in de wandelgangen over stedelijke uitbreidingen en nieuwe parkeerplekken. Het zou de gemeente sieren om Haren te waarderen voor wat het is.

De Hortus botanicus is al jaren een begrip voor niet alleen de inwoners van Haren, maar ook voor de verschillende Groningers, Drenten en Friezen die genieten willen van de vijftien hectares aan prachtig groen. Helaas is door wanbeleid en een commerciële drift er geen oog meer voor het oorspronkelijke schoon en beginnen de tuinen achteruit te gaan. De Partij voor het Noorden wil vergaande plannen opzetten om de locatie te restaureren naar haar oorspronkelijke staat. De gesprekken die momenteel gevoerd worden over de mogelijkheid om de Hortus botanicus af te breken en om te zetten in een woonwijk zijn wat ons betreft dan ook absoluut ongepast.

Tenslotte wil de Partij voor het Noorden dat er opnieuw gekeken wordt naar de mogelijkheid om Diftar in te voeren in de voormalige gemeente Haren. Het vaste bedrag voor de afvalstoffenheffing moest door de gemeente ingevoerd worden omdat er geen andere opties mogelijk waren. Nu weten we dat Diftar niet alleen makkelijk in te voeren valt, maar ook nog eens de gemeente financieel kan ontlasten. Er zijn geen redenen om Diftar niet opnieuw weer in te voeren. Wat de Partij voor het Noorden betreft had dit systeem nooit afgeschaft moeten worden.

De Harenaren hebben de laatste jaren met moeite moeten toezien hoe zij zijn opgeslokt door de nieuwe gemeente. Organisaties zoals het Burgercomité Haren hebben zich tegen de herindeling verweerd en blijven tot op heden strijden voor de belangen van Haren. De Partij voor het Noorden spreekt haar waardering uit naar deze organisaties en wij roepen dan ook op om de kritische geluiden uit Haren serieus te nemen.