Kunst, cultuur en sport

Praesent condimentum est scelerisque fermentum hendrerit. Sed scelerisque mi ut ante suscipit efficitur. Integer in dui at metus finibus ultrices. Nullam fringilla velit a ultrices varius. Phasellus a sapien ornare interdum ante quis molestie urna.

In de gemeente Groningen kan iedereen zich thuis voelen. Van de rustgevende straten van Noordlaren tot aan de levendige wijken van Groningen-Stad, het leven kan hier erg mooi zijn. Toch moet de gemeente zich beter gaan inzetten om ervoor te zorgen dat het Groningse leven een diepgaande inhoud heeft en blijft behouden. De culturele en sportieve sector hebben niet alleen te lijden gehad onder de Covid-epidemie, maar ook onder het jarenlange bezuinigen van de gemeente. Volgens de Partij voor het Noorden is het van groot belang dat wij sterk gaan inzetten op het verbeteren van het kunst-, cultuur- en sportleven dat het leven in Groningen zo mooi maakt.

Kunst & Cultuur
Voor de Partij voor het Noorden zijn cultuur en kunst van onschatbare waarde. Ze voegen belangrijke waarden toe aan de beleving en leefbaarheid van de inwoners. Bovendien trekken cultuur en kunst tegelijkertijd meer mensen aan naar de gemeente. 

De Partij voor het Noorden wil dat er met meer flexibiliteit en minder winstoogmerk naar culturele projecten wordt gekeken. Er is de laatste jaren te sterk bezuinigd op het culturele leven en dat valt helaas te zien. De gemeente moet meer openstaan voor nieuwe ideeën en het onderhouden van typische Groningse tradities. De werkwijze en uiteindelijke conclusie betreffende het verdwijnen van de Groningse Drafbaan is een duidelijk voorbeeld hoe wij niet om moeten gaan met Groningse cultuur. Wij moedigen een onderzoek naar het gezamenlijke gebruik van de locatie door de Drafbaan en de gemeente dan ook van harte aan. 

Verder ziet de Partij voor het Noorden dat het voor lokale kunstenaars en kunst- en cultuurorganisaties binnen de gemeente lastig is om gezond te groeien. In de recente jaren is het aantal beschikbare ateliers gedaald van 80 naar 62. De onderhoudsplicht van deze ateliers ligt bij woningcorporaties, maar die zien liever meer winstgevende alternatieven op deze locaties. De boodschap vanuit de Groningse cultuurwereld is dan ook meer dan duidelijk: zij willen dat de gemeente het Rotterdamse beleidsmodel overneemt, waarbij een proactief kunstbeleid centraal staat. De Partij voor het Noorden steunt deze opvatting en ziet graag dat deze wordt opgenomen in het beleid van het komende college.

De Partij voor het Noorden is zeker geen voorstander van grootschalige prestigeprojecten die meer kosten dan dat ze opleveren. Het Groninger Forum is een lange tijd een controversieel onderwerp geweest vanwege de hoge kosten. De bouw ervan kan niet worden teruggedraaid, daarom moet Groningen het beste maken van het Forum dat er te maken valt. Wel moet nu het Forum zich elk jaar bewijzen: openstaande rekeningen mogen niet betaald worden op de kosten van de inwoners.

Verdere projecten moeten gebaseerd zijn op betaalbare en praktisch ingestelde doelen. De opvolger van De Oosterpoort, voorlopig bekend onder de naam ‘De Nieuwe Poort’, moet een plek zijn voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Wel wil de Partij voor het Noorden voorkomen dat er onnodige hoge kosten gemaakt worden. Wij zien liever een praktisch ingestelde locatie met een cultureel hart, dan het zoveelste prestigeproject waar op lange termijn hoge rekeningen voor komen te liggen.

Sport
Voor de Partij voor het Noorden is sport essentieel. Bewegen is niet alleen fijn, het houdt ons ook gezond en zorgt voor contact met anderen. Een actieve en gezonde leefstijl binnen de gemeente moet altijd mogelijk zijn in de vorm van voldoende sportlocaties, steun aan de sportverenigingen en een gezond sportbeleid.

Zo moet er beter geïnvesteerd worden in de sportaccommodaties, die naar de mening van de Partij voor het Noorden zwaar verouderd zijn. Het moet wel aantrekkelijk blijven voor de inwoners om gebruik te blijven maken van de sportaccommodaties die aanwezig zijn. Bezuinigen op de gezondheid kan niets positiefs teweeg brengen.

Tegelijkertijd verdwijnen verschillende sportlocaties door de gehele gemeente, vaak vanwege bezuinigingen of gemeentelijke besluiten. Er is hiervoor te weinig compensatie, met als gevolg dat de sportvoorzieningen elk jaar minder worden. Een voorbeeld hiervan is de voormalige sporthal in de Wijert, waar geen gelijkwaardige sportplek voor terugkwam. De Partij voor het Noorden ondersteunt en moedigt dan ook het initiatief van de stichting Bewegen is Goud aan. De stichting die op eigen kracht naar een sporthal toe werkt. 

Ook maakt de Partij voor het Noorden zich sterk voor de sportverenigingen binnen de voormalige gemeenten van Haren en Ten Boer. Recente signalen wijzen erop dat deze verenigingen problemen ervaren met de gevolgen van de gemeentelijke herindeling, waardoor zij minder effectief hun diensten kunnen bieden aan de betreffende inwoners. Voor de inwoners buiten de stad moet het ook makkelijk zijn om te kunnen sporten.

In de topsport ziet de Partij voor het Noorden verschillende veelbelovende mogelijkheden. Topsport kan dienen als een voorbeeldfunctie voor de jeugd en moet daarom serieus genomen worden. Om de breedtesport te bevorderen moet er daarom slim gebruik gemaakt worden van de topsport. Uiteraard in goede samenwerking met de lokale en amateursport.

Tenslotte is de Partij voor het Noorden een groot voorstander van betaalbare sport voor de jeugd van Groningen. Het is wijs om te investeren in de gezondheid van onze toekomst en ervoor te zorgen dat een sportief leven vanzelfsprekend wordt. Wel wil de Partij voor het Noorden dat de subsidies die de gemeente Groningen uitreikt verstrekt worden aan betrouwbare stichtingen. Zo blijkt uit recente berichtgeving dat de stichting die deze subsidies verleent aan gezinnen met financiële problemen de zaak niet goed op orde heeft, met als gevolg verdere aanmaningskosten bij de ouders. Dat is onacceptabel. 

Indien blijkt dat een stichting die gerund wordt door vrijwilligers niet in staat is te dienen als adequaat tussenpersoon, dan lijkt het de Partij voor het Noorden verstandig om deze subsidie in een andere vorm aan te bieden, mogelijk via de Stadjerspas.