Participatie

Phasellus a sapien ornare interdum ante quis molestie urna. Phasellus mattis ligula ut egestas porta. Nullam fringilla velit a ultrices varius. Suspendisse sit amet lacus vitae arcu ultrices malesuada vel non erat. Integer at turpis porttitor quam hendrerit tincidunt.

De gemeente Groningen is volop in ontwikkeling. Er is behoefte aan meer ruimte als gevolg van bijvoorbeeld woningnood. De energietransitie vraagt ook veel ruimte en bestaande bedrijven en instellingen moeten hun oude gebouwen vervangen. Vrijwel alle plannen worden ambtelijk voorbereid. Pas wanneer het plan klaar is worden omwonenden geïnformeerd. Er is dus een gebrek aan inspraak en participatie bij inwoners. 

Afgelopen jaren waren daar vele voorbeelden van:

  • De Skaeve huse in Harkstede

  • De komst van een VNN opvang in de Barkmolenstraat, waardoor vrijwel een hele wijk moest procederen tegen de gemeente 

  • Het verdwijnen van de drafbaan in het Stadspark zonder dat de gemeente met het bestuur van de drafsport serieus in gesprek is gegaan 

  • Het volplempen met zonne industrieën in de Lageland polder. Het onvoldoende betrekken van de Meerdorpen bij ontwikkelingen van Meerstad 

  • Of de hoogte van de Gerrit Krolbrug waar ruim 5000 Groningers een handtekening voor hebben gezet

  • Ook bij de ontwikkeling van Oosterhamrikkade trekken veel omwonenden aan het kortste einde. 

Veel inwoners zijn sowieso al afgehaakt bij veel plannen van de gemeente Groningen en laten hun stem niet meer horen. Zo wilde de meerderheid van de voormalige gemeente Haren helemaal geen herindeling. Maar betrokken inwoners moeten keer op keer toezien op het ‘doordrammen’ van gemeentelijke plannen in hun woonomgeving. Tegelijkertijd komen burgerinitiatieven niet of nauwelijks van de grond. De gemeente weet het toch altijd beter. In stedelijk gebied neemt het aantal vrijwilligers ook af, immers waarom zou je wat doen voor jouw omgeving? Ambtenaren van de gemeente zijn er genoeg en geven niet of nauwelijks ruimte voor eigen initiatieven.

De Partij voor het Noorden wil inwoners veel sneller en meer betrekken bij planvorming. Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten of herinrichting van de binnenstad of een nieuwe weg, inwoners moeten vooraan staan en worden gehoord. Ook de enkelingen die alleen protest aantekenen. Dat zijn vaak betrokken inwoners die zich in een plan verdiepen en daar tijd in willen steken. De gemeente moet criticasters koesteren: ‘Kritiek is een gratis advies.’ 

De Partij voor het Noorden wil juridische procedures tussen inwoners en de gemeente Groningen zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente geeft op dit moment miljoenen euro’s uit om te procederen tegen haar eigen inwoners. Beter is om mediation toe te passen of te luisteren naar de argumenten van inwoners. De afstand kleiner maken tussen de gemeente en haar inwoners vergen flinke inzet en investeringen. 

De inzet van wethouders om zich te richten op specifieke wijken en dorpen blijft onduidelijk en onzichtbaar. Inwoners zouden op hun beurt gestimuleerd moeten worden om zich in te zetten voor hun woonomgeving. Ambtenaren kunnen ook niet alles zelf. Dat begint met het schoonhouden van straten en omgeving tot het inzetten van buurtinitiatieven die mensen uit de eenzaamheid moet halen. Er moet een laagdrempelig loket komen en financiële middelen per wijk of dorp waar inwoners terecht kunnen voor initiatieven die bijdragen aan verbetering van de leefomgeving. Iedere inwoner zou zich de vraag moeten stellen: wat doe ik eigenlijk zelf voor mijn straat, wijk of dorp?