Ten Boer

Curabitur eu nunc et purus posuere mollis eu vitae nisi. Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem. Suspendisse sit amet lacus vitae arcu ultrices malesuada vel non erat. Curabitur eu nunc et purus posuere mollis eu vitae nisi. Phasellus mattis ligula ut egestas porta.

Binnen Nederland zijn er verschillende streken en dorpen te vinden met ieder een eigen verhaal. Toch zijn er maar weinig landstreken zo bijzonder als de voormalige gemeente Ten Boer. Het is een bijzondere regio die meer aandacht verdient, juist omdat deze dorpen in het aardbevingsgebied liggen. De dorpen van Ten Boer, Garmerwolde, Ten Post, Thesinge, Woltersum en nog veel meer zijn kwetsbaar geworden door de gaswinning, met als gevolg een aftakeling van de dorpsgemeenschap en een ongelijke behandeling binnen de gemeente.

De gaswinning in de regio Ten Boer moet onmiddellijk beëindigd worden. De Partij voor het Noorden wil dat de gaskraan wordt dichtgedraaid en dat de gedupeerden een eerlijke en goede schadevergoeding ontvangen voor de fysiek en emotioneel geleden schade. Het is voor de Partij voor het Noorden onbegrijpelijk dat het compenseren van de aardbevingsslachtoffers verhinderd wordt door een wirwar van arbitraire regels en loze beloftes. Dat deze compensering verhinderd wordt door een wirwar van arbitraire regels en loze beloftes is voor de Partij voor het Noorden onbegrijpelijk. De oude gemeente Ten Boer ligt in zijn geheel in het aardbevingsgebied, haast in het centrum. Onze medeburgers leven daar al jaren in onzekerheid als het aankomt op de schadeafhandeling, tijdelijke bewoning (wisselwoningen), vergoedingen en herstel. Telkens weer worden de spelregels veranderd. De gemeente Groningen moet zich veel harder opstellen richting het Rijk om eindelijk eens tot een oplossing te komen. Vooral omdat men nu al weet dat de bevingen nog jaren door kunnen gaan. De Ten Boersters verdienen het om serieus genomen te worden.

Voor de Partij voor het  Noorden is het van groot belang dat de gedupeerden in de regio gelijk behandeld worden. Het mag niet zo zijn dat door middel van arbitraire regeltjes en een afwezige Rijksoverheid inwoners een ongelijke behandeling krijgen. Zo valt het niet uit te leggen dat de ene buur een nieuwe woning krijgt en de ander niet. Dit is onacceptabel en niet hoe wij met elkaar omgaan. 

In een land als Nederland is het verder niet uit te leggen dat mensen in bouwputten moeten wonen vanwege schade veroorzaakt door de rijksoverheid. De Partij voor het Noorden wil dan ook dat de gemeente garant gaat staan voor een menswaardige wisselwoning. De ellende die de gaswinning met zich meebrengt mag niet verergerd worden door de nalatigheid van de volksvertegenwoordigers.

Voor de Partij voor het Noorden is het belangrijk dat de inwoners van de voormalige gemeente niet alleen beschermd worden tegen de gevaren van de gaswinning, maar ook de gelegenheid hebben om een goed leven op te bouwen. Zo moet de gemeente Groningen actief bezig gaan om de dorpscultuur en de leefbaarheid in de regio in stand te houden. Het gevaar bestaat namelijk dat binnen de gemeente Groningen er uitsluitend oog komt voor de grote urbane regio’s, met alle gevolgen van dien.

De Partij voor het Noorden wil bijvoorbeeld dat de gemeente Groningen verder onderzoek gaat doen naar de bereikbaarheid in deze regio. Een goede verbinding met de binnenstad dankzij het openbaar vervoer en fietstrajecten kan een groot verschil maken, zeker voor de senioren die wonen in en rondom de afgelegen dorpen. Dit kan het beste bereikt worden door in direct overleg te gaan met deze inwoners: zij weten goed wat er speelt en dienen gehoord te worden.

Dorpshuizen en buurtcentra’s in deze regio spelen een uitermate belangrijke rol bij het samenbrengen van de inwoners. De nieuwe gemeente moet ervoor waken dat deze sociale centra’s niet verloren gaan. De Partij voor het Noorden wil daarom zien dat de gemeente deze inwoners tegemoet komt en gaat vaststellen wat de sociale behoeften zijn in deze streek. Het zou de gemeente Groningen sieren om grondig aandacht te besteden aan deze inwoners, zodanig dat het behoud van de dorpscultuur binnen deze kwetsbare regio gegarandeerd kan worden.

Tenslotte is de Partij voor het Noorden van mening dat Woldwijk een veelbelovend voorbeeld is voor de rest van de gemeente als het aankomt op slim grondgebruik. De duurzame initiatieven die hier georganiseerd worden zijn een goede balans tussen het pragmatisch en slim gebruik maken van beschikbare ruimte en het behouden van een traditioneel leven in de kern van Ten Boer. Wel wil de Partij voor het Noorden dat de inwoners binnen en buiten Woldwijk voldoende betrokken worden in toekomstige initiatieven.