Werkgelegenheid & Inkomen

Nam vel nunc tincidunt odio bibendum auctor. Curabitur et neque eget neque dignissim cursus quis a quam. Fusce eget diam eget lacus sagittis feugiat. Integer at turpis porttitor quam hendrerit tincidunt. Suspendisse ornare augue at est venenatis faucibus.

Bestaanszekerheid is natuurlijk voor elke inwoner belangrijk. De beste bestaanszekerheid is het hebben van een baan, eigen bedrijf of pensioen. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd. Soms is het tijdelijk niet mogelijk om te werken of in enkele gevallen helemaal niet. Voor die laatste doelgroepen zijn goede regelingen nodig om armoede te voorkomen. De stad Groningen wordt steeds meer gedomineerd door de onderwijsindustrie en zorgindustrie. Ook werken veel mensen bij de gemeente of de Provincie Groningen. Het Midden en Kleinbedrijf is gelukkig ook goed vertegenwoordigd in de gemeente Groningen waardoor veel mensen werk vinden. Ook de ICT-sector is van groot belang voor Groningen. Grootschalige ‘oude’ industrie verdwijnt steeds verder uit de gemeente Groningen. Het laatste stukje grootschalige industrie in de stad Groningen verdwijnt binnenkort helemaal naar lagelonenlanden, in dit geval Theodorus Niemeijer. 

Met de komst van Haren en Ten Boer heeft Groningen ook landbouw binnen de gemeente. De landbouwactiviteiten die wij hebben moeten wij koesteren. Tegelijkertijd zal een deel van de landbouw verdwijnen als gevolg van woningbouw en stadsuitbreidingen. De werkgelegenheid die wij hebben binnen de gemeente is veelal voor hoger opgeleiden. Een opleiding in welke vorm dan ook is van levensbelang voor bestaanszekerheid. Door vergrijzing zal de krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren steeds verder toenemen. Veel mensen hebben nog steeds geen baan in Groningen. Zo zijn bijvoorbeeld 10.000 huishoudens afhankelijk van de bijstand. Ook zouden veel mensen meer uren willen werken of juist weer willen werken naast de partner die al werk heeft.

Verder moeten wij nadenken hoe wij naast onderwijs, zorg, ICT ook echte en schone industrieën kunnen trekken. Wij hebben te weinig exporterende bedrijven in onze gemeente. Ook het grootbedrijf is te beperkt.

De Partij voor het Noorden wil graag meer initiatieven zien tussen bedrijfsleven en de gemeente Groningen om mensen aan het werk te krijgen. Het betrekken van uitzendbureaus kan daarbij helpen, maar ook het stimuleren met werkpremies voor diegenen die al langer in de bijstand zitten moet niet worden uitgesloten. Wij verwachten wel van mensen die in de bijstand zitten dat zij ‘iets’ gaan doen. Al is het maar een paar uur per week inzetten voor de wijk of straat waarin iemand woont of optreed als mantelzorger. Het opdoen van contacten kan vervolgens helpen om een reguliere baan te vinden. Dat zal overigens niet voor iedereen gelden in de bijstand. Daarom mag er ook best worden geëxperimenteerd met de bijstand om mensen stimuleren vrijwilligerswerk te laten uitvoeren met een kleine vergoeding die de uitkering niet in gevaar brengt. De uitvoering van de gesubsidieerde baan is op dit moment wel heel kostbaar en verdringt mogelijk reguliere arbeid. Ook hier geldt evennwel dat wij dit experiment zullen steunen. Wij hebben alle mensen als samenleving immers alle mensen nodig en iedereen verdient een rol.

Veel Groningers zouden wel meer willen werken. Dit willen wij stimuleren. De gemeente zou als grote werkgever ook kunnen kijken hoe er meer doorstroming kan komen in haar eigen personeelsbestand. Ambtenaren blijven vaak lang op hun plek zitten. Een goed HRM beleid zou dit kunnen voorkomen. Meer mensen van buitenaf zouden een kans van de gemeente zelf moeten krijgen om aan de slag te gaan bij de gemeente. Bovendien geeft dit meer mensen een goede kijk in de gemeentelijke organisatie. 

Veel studenten verlaten na het afstuderen Groningen. Dat zou wel iets minder mogen. Het aanbieden van stages tijdens de studie door zowel de commerciële als de niet commerciële instellingen kan helpen een carrière te starten in de regio. Meer en goedkope woningen kan daarbij helpen. Een baan is immers leuk, maar als er geen fatsoenlijke woonruimten zijn, dan vertrekken veel mensen alsnog uit Groningen.