ZORG MOET NABIJ ZIJN

Nullam fringilla velit a ultrices varius. Morbi congue mauris eget velit aliquet tincidunt. Praesent condimentum est scelerisque fermentum hendrerit. Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem. Integer at turpis porttitor quam hendrerit tincidunt.

Zorg moet nabij zijn.

Iemand die tijdelijk of langdurend opvang in een zorgcentrum nodig heeft moet kunnen blijven wonen in de vertrouwde sociale leefomgeving. De Partij vóór het Noorden wil dat de eerstelijnszorg hier bereikbaar blijft voor alle inwoners van onze provincie. Dit blijft een voorwaarde voor een goede leefbaarheid in het en op het platteland.


Ziekenhuizen dienen goed bereikbaar te zijn voor iedereen die deze zorg nodig heeft, maar ook voor de sociale leefomgeving van patiënten. Als het Openbaar Vervoer geen oplossing is, moet een buurtbus of -taxi mogelijk zijn. De zogenaamde anderhalvelijnszorg moet structureel financieel gestimuleerd worden.


Huisartsen en wijkzorg dienen voor iedereen bereikbaar te zijn. De provincie moet een aantrekkelijk woon- en leefklimaat creëren voor huisartsen en werkers in de zorg, ook buiten de Stad. Dit helpt hen om voor plaatsen in de provincie te kiezen. De huidige aanrijtijd grenzen van ambulances (en andere hulpverleners) moet in stand blijven. Aanrijtijden zorgverleners moet (bij spoed) sneller dan de huidige gestelde tijdsgrenzen. De Partij vóór het Noorden wil dat de verbinding tussen informele en formele zorg structureel gestimuleerd wordt. Bij de jeugdzorg moet de provincie een leidende rol blijven spelen. Groningen is van “ONS”!